Информация об участии активистов Круглого стола политических партий и правозащитных движений Узбекистана, на парламентских выборах в Олий Мажлис Узбекистана

02 Nov 2004

23:30 — ЕХХТ вакили ташрифидан сўнгги МСК йигилиши

Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилоти (ЕХХТ) амалдаги раисининг шахсий вакили Марти Ахтиссарининг Ўзбекистон расмийлари билан кечаги учрашувлари, айникса президент Ислом Каримов билан мулокоти натижасиз колмаган кўринади. Бугун Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси (МСК) ишчи гурухининг МСК раиси Бўритош Мустафоев раислигида йигилиши бўлди. Шу хакдаги расмий хабарда “…баъзи вилоятларда сайловчилар ташаббус гурухларини рўйхатга олишда тушунмовчиликлар учраётгани танкид килиниб, бундай холларга дархол чек кўйилиши юзасидан кўрсатмалар берилди“ дейилади.

Ўзбекистон радиоси хабарига кўра, йигилишда сўзга чиккан МСК матбуот хизмати рахбари Шерзод Кудратхўжаев округ сайлов комиссиялари раисларини огохлантириб, бундай деган: “хозир, глобализация даврида Жиззахнинг энг чекка кишлогими, Тошкентдаги бир махаллами, Коракалпогистондаги овулми, агар салбий бир прецидент бўладиган бўлса, бу нарса тўгрисида Интернетда бир соатда бутун дунёга маълум бўлади… Бу Ўзбекистон имиджига ёмон таъсир килади.“

Офарин! Режимнинг югурдакари шундай оддий нарсаларни тушинишга бошлашипти, «Бирлик»нинг сайтини кучини тан олишипти. Аммо, амалда бирор нарсанинг ўзгаришини кутиш кийин. Чунки, ўзгаришлар диктатуранинг ўлимидир. «Бирлик»чилар шунинг учун хам ўзгаришлар килиш учун курашларини давом эттирмокдалар.

20:30 — Шахрихонлик сайловчиларнинг кичик реванши

Шахрихондаги 12-округ сайловчиларининг Ташаббус гурухи мамлакат парламенти депутатлигига номзод килиб «Бирлик» Партияси фаоли Музаффар Охуновни кўрсатгани, аммо махаллий хокимият вакилларининг МХХ ва милиция ходимлари билан биргаликда олиб борган «кампаниялари» натижасида Ташаббус гурухининг бир катор аъзолари унинг мажлисидаги иштирокларини рад этганларини аввалги хабарларимизда билдирган эдик. Округ сайлов комиссияси Ташаббус гурухини рўйхатга олишдан бош тортгач, сайловчилар олдида 2 йўл бор эди: Судга мурожаат килиб, адолатни тиклаш ёки кайтадан Ташаббус гурухининг мажлисини ўтказиш.

Ташаббус гурух ташкилотчиари прагматикрок йўлни танладилар ва 2 кун аввал бир оз янгиланган тартибдаги Ташаббус гурухининг янги мажлисини ўтказиб, Музаффар Охуновнининг номзодини кўрсатиш хакидаги карорларини янгиладилар.

Андижонлик мухбиримизнинг билдиришича, Ташаббус гурухи вакиллари бугун округ сайлов комиссиясига бўлиб ўтган мажлис хужжатларини топширдилар.

9:00 — МСК раисига ЕХХТ вакилининг калтис саволлари

Европада Хавфсизлик ва хамкорлик ташкилоти (ЕХХТ) амалдаги раисининг шахсий вакили Марти Ахтиссари 1 ноябрда Ўзбекитонга келгани ва унинг бу ердаги учрашувлари хакида кеча хабар берган эдик. ЕХХТ вакили Марказий сайлов комиссияси (МСК) даги учрашувда, бунда катнашган махаллий журналистнинг айтишича, комиссия раиси Бўритош Мустафоев Марти Ахтиссарига Олий Мажлисга ўтказилажак сайлов кампанияси хакида тафсилий маълумот бергач, мехмон мезбонга ўз саволларини хавола килган.

Аввало, ЕХХТ вакили сайловда катнашаётган 5 та партиянинг хеч бирида мухолиф карашлар нега сезилмайди, бу холда сайлов кампанияси хукуматни кўллаб-кувватлаш кампанияси бўлиб колади-ку, холбуки Ўзбекистонда мухолиф партиялар бўла туриб, негадир улар рўйхатга олинмаяпти, деган мазмунда савол берган. Мана, МСК раисининг киска жавоби:

— Жаноб Ахтиссари мендан хам яхши билади. Партияларнинг устави ва устав бўйича иш олиб бориши — уларнинг ички иши. МСК бунга аралашмайди. Бизнинг хам максадимиз (сайлов) фаол бўлса, яхши эди. Рўйхатга олиш ишлари билан Адлия вазирлиги шугулланади. МСК бу масалалар билан хам шугулланмайди. Ўйлайманки, саволларга жавоб бердим деб.

ЕХХТ вакилига кўра, сайловга техникавий жихатдан яхши тайёргарлик кўрилган. Аммо у мухолиф партияларнинг бунда иштирок этмаслиги ва мустакил ОАВ йўклигидан ташвишда эканлигини билдирган. Бўритош Мустафоев мехмонига эътироз билдириб, республикада 100 га якин мустакил, нохукумат ОАВлар борлигини иддао килган.

Марти Ахтисарининг округ сайлов комиссияларида ташаббускор гурухларни рўйхатга олиш муаммоси билан боглик калтис саволи вазиятидан хам Бўритош Мустафоев ўзича осонгина сирпаниб чиккан: кечаги кунгача Ўзбекистонда карийб 60 та шундай гурух тузилиб, улар рўйхатдан ўтаётган экан. МСК раисининг айтганига кўра, мустакил номзодларни рўйхатга олишда гўё хеч кандай чекловлар йўк эмиш.

 

01 Nov 2004

22:00 — ЕХХТамалдагираисинингшахсийвакилиЎзбекистонда

ЕвропадаХавфсизликваХамкорликТашкилоти(ЕХХТ) амалдагираисинингМарказийОсиёбўйичашахсийвакилиМартиАхтиссариЎзбекистонгакелди. Бугун у, хукуматга карашли радио ва телевидение каналлари хабарларига кўра, Марказий сайлов комиссияси раиси Бўритош Мустафоев билан учрашиб, Ўзбекистондаги сайлов кампанияси жараёнлари ва сайлов конунчилиги юзасидан мусохаба олиб борди.

Ўзбекистон Ташки ишлар вазирлигида вазир Содик Сафоев билан бўлган сухбатда ЕХХТ вакили бу ташкилот билан Ўзбекистон ўртасидаги муносабатларни ривожлантириш йўлидаги ишлар, минтакадаги вазият, демократик ва иктисодий ислохотлар ахволи билан таништирилган, 2 палатали парламентга ўтказиладиган сайловга тайёргарликнинг бориши хусусида сўз юритилган.

Бу учрашувларда бўлажак сайловни ЕХХТ мезонлари асосида ўтказиш имкониятлари хам кўриб чикилган.

Кечга томон Марти Ахтиссари Ўзбекистон президенти Ислом Каримов кабулида бўлди. Бу хакдаги хабарга кўра, учрашувда Ўзбекистонда сайловга тайёргарлик жараёни кўпинча бахслар мавзуига айланаётганига, хусусан сайлов конунчилигининг халкаро мезонларга мувофиклигини таъминлаш масаласига хам эътибор каратилган. Шу масалани назарда тутган Ислом Каримов юзма-юз учрашувлар мубохаса килиш имкониятини беришини айтиб, Ўзбекистон ўзининг хамма конунларини халкаро хукукнинг барча энг мухим меъёрларига максимал даражада якинлаштириш баробарида миллий хусусиятлар ва давлат манфаатларини хам назарда тутганини таъкидлаган. У Ўзбекистон хукумати халкаро хамжамият билан шу нуктаи назардан мулокот олиб боришини билдирган.

Марти Ахтиссарининг журналистларга айтишича, ЕХХТ Ўзбекистондаги парламент сайловига чекланган сонда кузатувчи юборади.

Эслатиб ўтамиз, ЕХХТ сайловлар нодемократик ва адолатсиз ўтиши одинданок маълум бўлган мамлакатларга чекланган микдорда кузатувчи юборишни практика килиб келмокда.

21:30 — Андижон прокурорлари хам сайловчилардан кочиб юрибди

Андижон вилоятида 12-сайлов округи бўйича Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлигига «Бирлик» раисининг ўринбосари Пўлатжон Охуновни номзод кўрсатган Ташаббус гурухнинг ваколатли вакили Дилшодбек Тиллахўжаев 23 октябрдан бери Ташаббус гурухи мажлиси хужжатларини округ сайлов комиссиясига топшира олмаётгани хусусида бир катор хабарлар таркатгандик. Сабаб – сайлов комиссияси хар доим берк.

Бугун Дишодбек Тиллахўжаев «Давра кенгаши»нинг координатори, «Бирлик»чиларнинг вилоятдаги рахбари Акбаржон Орипов билан бирга Вилоят прокуратурасига бориб, сайловчиларнинг хукуклари топталанаёигани хакида ариза топширишга харакат килдилар. Лекин, аризани синчиклаб ўкиб чиккан ва ўзаро маслахатлашган прокуратура ходимлари аризани шахар прокуратурасига топшириш лозимлини айтишди. Шахар прокуратурасида эса, аризани кабул киладиган масъул одам бугун йўклигини, у эртага бўлишини айтиб, аризани олишмади.

Вилоят прокурори Б.Дехконов номига Дишодбек Тиллахўжаев номидан битилган аризада, жумладан, шундай дейилади:

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Конунчилик палатасига хамда махаллий Кенгашларга сайлов компанияси эълон килганига 40 кундан ошди. Сайлов тўгрисидаги конуннинг 23-чи моддаситга асосланиб тузилган Ташаббускор гурухни 12-Андижон сайлов округ комиссиясида рўйхатга олдириш учун бир неча маротаба боришимга карамасдан, Сайлов комиссиясига алокадор бирор кишини иш жойида учрата олмадим. Мен у ерга борганимда Наргиза исмли котиба, хўжалик мудири К.Мўминов, коровуллар Г.Кўзиев, А.Расулов ва У.Абдурахмоновлар комиссиядан хеч ким йўклигини, «хамма пахтада» эканлигини хар сафар таъкидлашди.

Демак, 12-Андижон сайлов округ комиссияси умуман фаолият кўрсатмаяпти. Бу билан Позилжон Сиддиков раислигидаги 12-Андижон округ сайлов комиссияси шу округ худудида истикомат килаётган фукароларнинг хукукларини поймол килмокда.

Хурматли прокурор жаноблари, Сиздан «Сайлов тўгрисидаги» конуннинг 2, 3, 20 ва 23 моддалари, хамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 79 моддасида белгилаб кўйилган сайлаш ва сайланиш хукукларимизни тиклаб беришингизни талаб киламан.

1 ноябрь 2004 йил

17:00 — Балик бошидан сасийди, ёки сайловлар, МСК ва «Озодлик»

Бўлажак сайловга ўз номзодларини кўрсатаётган мустакил ташаббускор гурухларни рўйхатга олиш йўлида хар хил тўсиклар кўйилаётгани, уларнинг аъзоларига нисбатан турли тазйиклар ўтказилаётгани, мухолифат сайловлардан четлатилаётгани, шу тарика, округ сайлов комиссиялари ва махаллий хокимият идоралари томонидан конунбузарликлар килинаётгани эндиликда хеч кимга сир бўлмай колди.

«Озодлик» радиосининг кечаги, 31 ноябрдаги программасида, мухолиф партиялар ва хукук химоячиларининг бирлашган “Давра кенгаши“ раёсати республика бош прокурори Рашид Кодировга ва Марказий Cайлов Комиссияси (МСК) раиси Бўритош Мустафоевга юборган эътироз мактуби тилга олинди. 26 октябрдаёк бизнинг сайтимизда хам эълон килинган бу мактубда, агар бош прокурорлик ва МСК бўлаётган конунбузарликларга карши тегишли чоралар кўрмаса, ташаббускор гурухлар томонидан номзодлари кўрсатилаётган одамлар ўз тарафдорлари билан бирга сайловларни бойкот килишлари ва сайлов округлари олдида пикетлар уюштиришларини билдирилган .

Мазкур мактуб юзасидан радио мухбирига интервью берган МСК матбуот хизмати котиби Низомиддин Нурматовга кўра, ташаббускор гурухларнинг хужжатларини кабул килиш ёки расмийлаштиришда “мабодо округ сайлов комиссияси нотўгри хатти-харакатлар киладиган бўлса, МСКга ариза билан бевосита мурожаат килиш керак. …улар конун доирасида кўриб чикилади… Сайловчилар ташаббускор гурухларини расмийлаштириш учун бевосита жавоб берувчи — конун бўйича округ сайлов комиссиясидир. Округ сайлов комиссияларига ташаббускор гурухлар хужжатларини топшириш муддати 10 ноябргача. Бу муддатда улар хужжатларини бемалол топширишлари мумкин, хеч кандай тўскинлик йўк.“

Биз МСК вакилининг юкоридаги демагогик гапларидаги “10 ноябргача“ деган санагагина эътиборни каратмокчимиз. Ташаббускор гурухлардан хужжатлар кабул килиш муддатини 10 ноябргача узайтиргани хакида МСК карор кабул килганига шубха йўк. Буни “Ўзбекистон“ радиоканали хам 5 кун мукаддам гап орасида кистириб ўтган эди. Лекин мазкур карор нега матбуотда эълон килинмади? Бу “Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўгрисида“ги конуннинг МСК карорлари “матбуотда эълон килиниши лозим“ деган 9-моддасини бузиш эмасми?

Яна бир факт. МСКнинг сайловга алокадор бирор санани мустакил белгилаш ваколати йўк. У факат сайловга оид конунларда кўрсатилган муддатларни конкретлаштиради. Масалан, конундаги сайловлар декабрнинг учинчи декадасини иккинчи якшанбасида бўлади, деган моддага асосланиб, МСК бу йил сайловлар 26 декабрда бўлишини эълон килди. Ташаббус гурухлар хужжатларини улар номзод кўрсатиб бўлгандан кейингина топширишлари мумкинлигини хисобга олсак, аслида, номзод кўрсатиш муддати 10 ноябрь деб белгиланмокда. МСКнинг буни ўзича белгилашга хакки йўк. Хўш, конунда бу муддат чекланмаган экан, МСК кайси ваколатига асоссланиб, сайловчиларнинг асосий кисмига номзод кўрсатиш учун яккаю ягона имкон берувчи бу муддатни ўта кискартирди?

Минг афсуски, «Озодлик»нинг мухбири бу каби фундаментал саволларни МСК вакилига бермаган. Кўринишидан бу радионинг ходимларини ўзлари бу масалалани яхши тушунишмайди ва саводсизликларини беркитиш учун бўлса керак, сайловларга оид жуда саёз программалар тайёрлашади. Онда-сонда бериб коладиган хабарлари бўлаётган сайловолди вокеаларни ёритмайди хисоб. Улар Ўзбекистондаги сайлов вокеларини Косовадаги сайловлардан кўпрок ёритаётганлари йўк. Кечаги хабаримизда айтилганидек, Андижон вилояти хокимига кўра, сайлов кампаниясидан пахта кампанияси мухим. «Озодлик»чилар учун эса, бунинг устига, сайлов кампанияси ортикча бош огритувчи мавзу.

Энди сайлов комиссияларига кайтсак. Уларни, Низомиддин Нурматовхам килаётгани каби, хакли равишда кўп айблаш мумкин. Лекин хамма бало юкоридан бошланаётганини биз юкорида кўйган саволлар жуда яхши кўрсатиб турибди. Балик бошидан сасийди деганлари шу-да!

Марказий сайлов комиссияси чет элликларни тўгридан-тўгри алдамокда

«Бирлик» Партиясининг фаоллари Марказий Сайлов Комиссияси (МСК) тарафидан сайловчилар Ташаббус гурухлари мажлисларининг хужжатларини кабул килиш учун кўйилган муддат конунсиз эканлигини гапирабошлаганларидан кейин, МСК бу муддатни 24 октябрдан 10 ноябрга узатганини хабар килгандик. Аммо, бундан кейин хам жойларда вазият ўзгармади. Округ сайлов комиссияларининг баъзилари МСКдан хеч кандай кўрсатма олмаганларини гапиришса, бошкалари умуман идораларини очмаяптилар.

Бу вокеалар ЕХХТ ва Гарб давлатларининг элчихоналарига хам маълум бўлгандан кейин, улар МСКга мурожаат килиб, масалага ойдинлик киритишни сўраганлар. МСКнинг маъсул ходими Дилбар Чориева бу сўровларга «Биз муддат 10 ноябрга кадар узайтирилганини бу хусусда карор килинган захоти Округ сайлов комиссияларига жўнатганмиз» деб ёлгон жавоб берган. Эслатиб ўтамиз, МСКнинг карори 26 октябрь куни олинганди Аммо, масалан, Кўкондаги 86-чи округининг сайлов комиссияси 29-31 октябрь кунлари хам бундай хужжатни МСКдан олмаганини Ташаббус гурухи вакилларига бир неча марта билдирди.

 

31 Oct 2004

20:30 — Адлия вазирлиги ва унинг вилоят бошкармалари конунни бузаяпти

Шу вилоятдаги мухбиримизнингг хабар беришича, Вилоят Кенгашига 19- Хакикат сайлов округидан номзод кўрсатган Ташаббускор гурухнинг хужжатлари 10 кундан буён нотариал идора тасдигидан ўта олмаяпти. Ташаббускор гурухнинг ишончли вакиллари Нотариал идорага мурожаат килишганда, унинг бошлиги Алишер Йўлдошев ва идоранинг маъсул ходими Одинахон Турсуновалар Адлия Вазирлигидан 19 октябрь 2004 йил, 07-94 сонли топширик хати келганини
айтганлар.

Адлия Вазирлигининг ўша хати асосида Вилоят адлия бошкармасидан 04.13.742 сонли хати хам нотариал идораларга жўнатилган. Бошкарма бошлиги Р.Имомовнинг имзоси билан таркатилган хатда хар кандай Ташаббускор гурухлар аъзолари 300 кишидан кам бўлмаслиги кераклиги айтилган. Вахолангки, мавжуд конунларга кўра, Олий Мажлис депуталигига номзод кўрсатувчи Ташаббус гурухининг сонигина 300 дан кам бўлмаслиги керак. Масалан, вилоят кенгашларига номзод кўрсатиш учун 54 кишилик Ташаббус гурухи етарли.

Мазкур хатда Вилоят адлия бошкармасининг 22-30-89 ракамли телефони хам кайд этилган. Холатга аниклик киритиш учун 30-чи октябрь куни «Жавра Кенгаши» координатори Акбаржон Орипов шу телефонга кунгирок килди. Лекин, якшанба куни бўлгани учунми телефонни хеч ким кўтармади.

Хуллас, Андижон вилоят 19- Хакикат сайлов округидан номжод кўрсатиш учун тузилган Ташаббускор гурух нотариал идора тасдигидан ўта олмай, хамон сарсон-саргардон.

19:30 — Сурхандарёлик «Бирлик»чи-номзоднинг ракиблари кимлар

Cайловчиларнинг Ташаббус гурухи томонидан Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлигига номзод килиб «Бирлик» Партиясининг Сурхондарё вилоят ташкилотининг раиси Шавкат Турсунов кўрсатилгани ва бу Ташаббус гурухи округ сайлов комиссиясида рўйхатга олинганини кечаги хабарларимизда билдиргандик. Агентлигимизнинг топшириги билан жанубий минтакадаги мухбиримиз вокеаларни ўрганиб, уларнинг баъзи тафсилотларини маълум килди.

Шавкат Турсунов 65-Термиз сайлов округидан, «Бирлик» рўйхатдан ўтмаганлиги сабабли, оддий фукаро сифатида номзод килиб кўрсатилган. Округ сайлов комиссиясининг рахбари физика-математика фанлари доктори, Термиз Давлат университети профессори Мирахмад Мирсобиров бўлиб, округда 119 600 нафар сайловчи бор. Демак, сайлов конунига кўра, Шавкат Турсунов депутатликка номзод сифатида мандат олиши учун округ сайловчилариннг камида 8 фоиз (10 000 атрофида) имзосини тўплаши керак. Номзоднинг ишончли вакили бу кунгача имзоларнинг сони 2 минг 700 дан ошганини айтди.

«Бирлик»чи номзодлик мандатини олганида хам, депутатлик учун кураш осон кечмайди. Унинг округ бўйича 7 ракиби бўлади. Улар хокимият органларига якин одамлар бўлгани учун имкониятлари хам кўпрок. Бу номзодлар куйидагилар: Г.Абдуллаева (вилоят хокими ўринбосари), К.Мадатов (вилоят хокимнинг собик ўринбосари, вилоят Шошилинч тез тиббий ёрдам маркази директори), М.Маматкулов («Сурхондарё почтаси» АЖ раиси), Ш.Жумаева (нодавлат ташкилот рахбари), Ф. Турдиалиев («Туронбанк»нинг вилоят бўлими раиси), Х.Эрматов (Халк демократик партияси вилоят кенгаши раиси).

Андижон вилояти хокими Бегалиев сайловлар хакида

Маълум бўлишича, хоким Бегалиев ўзи рахбарлик килаётган вилоятда «Бирлик» партиясининг 4 фаоли Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлигига ташабускор гурухлар оркали кўрсатилганидан газабга келган. У шу кунларда сайловга багишланган йигилишлардан бирида сайлов комиссиялари райисларни тик тургазиб, уларни роса хакорат килиб сўккан. Мажлис катнашчилари ичида аёллар бўлишига карамасдан хоким Бегалиев: «Агар бирорта «Бирлик»чи номзоднинг хужжатлари кабул килинса комисия раисларини фалон жойига фалон киламан», дейишгача борган.

Хоким шу мажлисда Марказий Сайлов Комисиясининг раиси Бўритош Мустафоевга Андижонга бурнини тикмасликни маслахат берган (Мустафоев мажлисда катнашмаган). Бегалиев огзидан кўпиклар сачратиб: «Андижонга мени президент кўйган ва барча ваколатларни менга берган, шунинг учун Андижонликларга факат менинг буйругим ўтади, менинг ишимга бошкалар аралашмаслигини маслахат бераман», дея бакирган.

Бегалиевнинг шу куни гапирганларидан яна баъзи намуналар: «Сайлов комисиялари раислари билиб кўйсин, Президент аппарати билан вилоят хокимияти тузган ва тасдиклаган номзодлар рўйхати кўлингизда, шу рўйхатдан ташкари биронта номзодни сайловга якинлаштирмайсизлар», «ЛЯна шуни билингки, биз учун энг асосий ва долзарб масала пахта терими масаласи, сайлов масаласи эмас».

17:00 — Бувайдада «Бирлик»чининг номзоди кўрсатилди, хокимият унга карши курашмокда

Фаргона вилоятининг Бувайда тумани Кенгашига номзод кўрсатишга бел боглаган Янгикўргонлик сайловчилар Ташаббускор гурухи тузиб, унинг мажлисини ўтказдилар. Мажлис хужжатлари сайлов комиссияси томонидан 23 октябрь куни кабул килиб олинган бўлса хам, орадан уч кун ўтгандан сўнг, хеч кандай изохсиз кайтариб берилган. Бунга сабаб – номзод килиб кўрсатилган Норкўзиев Комилжон «Бирлик» Партияси туман ташкилотининг раиси эканлигига шубха йўк. Ташаббус гурухининг ташкилотчилари ва Норкўзиев Комилжоннинг ўзи курашни давом эттирмокдалар.

15:30 — Кўконда округ сайлов комиссияси ишламайди, аммо, номзоднинг куёви хибсга олинди

Бу шахарда жойлашган Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлигига номзод кўрсатиш бўйича 86- округининг сайлов комиссияси 30 октябрда бўлгани каби 31-чида хам ишламади. «Бирлик» раисининг ўринбосати Исмоил Дадажоннни номзод килиб кўрсатган Ташаббускор гурухининг ваколатли вакили сайлов комиссиясига хужжатларни топширишга борганида, Округ сайлов комиссияси раиси Фаргона вилоят хокимлигига кетганлиги, комиссиянинг бошка аъзолари хам йўклиги ва комиссияга ажратилган хоналар бутунлай берклиги маълум бўлди. Яна 2 кун кимматли вакт йўкотилди. Хужжатлар топширилмади.

Аммо, хокимият бор, у ишламокда ва Ташаббус гурухи аъзоларига тазйиклар ўтказишни давом эттирмокда. Хатто, номзодга нисбатан «чоралар» кўришга бошланди. Кеча, 30 ноябрь куни Исмоил Дадажоннинг куёви Наримон Абдурашидов Кўкон шахар И.И.Б. бошлигининг буйруги билан хибсга олинган. Хокимиятнингг максади аник — бу каби босимлар билан сайловчиларни кўркитиб, мустакил номзодларни сайловда катнашишига тўскинлик килишдир.

Андижондаги сайлов округида пашшалар учаяпти, лекин масъуллар йўк

2004 йил 30 октябрь куни эрталаб соат 9 дан бир оз ўтганида, «Бирлик» Партияси вилоят тшкилотининг раиси ва раис ўринбосари Акбаржон Орипов ва Дилшодбек Тиллахўжаевлар 12- Андижон округ сайлов комиссиясига хар куни каби яна келдилар. Уларнинг максади шу округ бўйича Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлигига Пўлатжон Охуновни номзод килиб кўрсатган Ташаббус гурухи мажлисининг хужжатларини сайлов комиссиясига топшириш эди. Бирок, округ сайлов комиссияси жойлашган «Андижон енгил саноат политехника касб-хунар коллежи»да, коровул Ўктамжон Абдурахмоновдан бошка кимсани топиша
олмади.

Коровулнинг айтишига кўра, сайлов округи котибаси Роза Бурхонова шу куни навбатчи экан ва «хозир-да чикиб кетган» экан. Бу жавобдан демак сайлов округидаги масъуллар бор, комиссия ишлаётган эканда деган тасаввур пайдо бўлиши мумкин.

Аммо, 29 октябрь куни хам Акбаржон Орипов ва Дилшодбек Тиллахужаевлар бу ерда соатлаб ўтириб, коровулдан бошка хеч ким билан кўриша олмаган эдилар.

Корорвулнинг «Хозир-да чикиб кетганди»сига «ишонишдан» бошка имкони бўлмаган «Бирлик»чилар сайлов комиссияси навбатчисини соатлаб кутишди, лекин, сайлов комиссиясида пашшаларнинг учган товуши эшитилди, навбатчи Роза Бурхоновадан дарак бўлмади.

 

30 Oct 2004

22:30 — Жанубий минтакадаги «Бирлик»чилар хам сайлов кампаниясида

Бугун маълум бўлишича, бундан бир неча кун аввал маркази Термизда жойлашган сайлов округида сайловчиларнинг 300 дан кўпрок кишилик Ташаббус гурухи тузилган ва Ташаббус гурухининг мажлисида «Бирлик» Партияси Сурхандарё вилоят ташкилотининг раиси Шавкат Турсунов Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлигига номзод килиб кўрсатилган. Ташаббус гурухи округ сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган.

Расмий лавозими Вилоят темир йўлчилари касаба уюшмаси раиси бўлган Шавкат Турсунов Олий Мажлиснинг Конунчилик палатасига депутат бўлиш учун катъий харакат килмокда, деди мухбиримизга хукук химоячиси Холик Хурсандов. Бундай мувафаккиятга эришишнинг ўзи бўлгани йўк, унинг сафдошлари Шавкатнинг номзодини кўрсатган Ташаббус гурухини рўйхатга олдириш учун жонини жабборга бердилар. Аммо, афсуски, телефон алокаси ёмон бўлгани боис мухбиримиз Шавкат Турсуновнинг ўзи билан гаплашиб, бошка тафсилотларни билолмаган.

Кашкадарёдан олинган бошка хабарга кўра, вилоятнинг Нишон тумани Гулистон фермерлар уюшмасида сайловчиларнинг Ташаббус гурухи мажлисини ўтказиш учун жиддий уриниш бўлган. Ўтган пайшанба куни йигилган одамларнинг сони 100 га етар етмас, мажлис жойига етиб келган махаллий фукаролар йигини маъмурияти ва участка нозирлари хаммани таркатиб юборишган. Ташаббус гурухининг максади — «Бирлик» Партияси Кашкадарё вилояти ташкилоти раиси Дайнов Ташановнинг номзодини депутатликка номзод килиб кўрсатиш эди. Бу вокеанинг бошка тафсилотлари хали маълум эмас.

21:30 — Кўкондаги округ сайлов комиссиясининг раиси «гойиб бўлди»

Олий Мажлиснинг Конунчилар палатаси депутатлигига Ташаббус гурухи номидан Кўкондаги 86- округ бўйича номзод килиб кўрсатилган «Бирлик» Партияси раисининг ўринбосати Исмоил Дадажоннинг билдиришича, бугун округ сайлов комиссиясининг раиси Сохиб Мавлонов ишига келмаган, хеч ким унинг каердалигини хам билмайди. Раис бўлмагани учун комиссия ишламаяпти хисоб. Бу шахс кеча Ташаббус гурухи мажлисининг хужжатларини Тошкентдан хали топширик келмади деган бахона билан олмаган эди. Бугун эса, ўзи кочиб юрибди. Кўринишидан, Тошкентдан когозда «хужжатлар олинсин» деган буйрук билан баробар, телефонда «хеч нарса олмаларинг» буйруги келган бўлса керак.

Бу хокимият шу йўл билан давлатни бошкармокчи бўлганига хайрон коласан, дейди мухбиримиз. Туппа-тузук лавозимдаги кишилар масхарабозлик билан шугулланишдан уялишмайди.

17:00 — Сайлов кампаниясидаги «ўйин»лар

Сўнгги кунларда Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси ва унинг раиси кўрсатаётган «ўйин»лар сайловчиларнинг ташаббускор гурухларидан Олий Мажлиснинг Конунчилик палатасига том маънодаги мустакил номзодлар кўрсатиш имкониятини йўкка чикармокда, деса бўлади. Бу «ўйин», илгари хабар берганимиздек, асосан 21 октябрда Марказий сайлов комиссияси (МСК) нинг Матбуот марказида ўтказилган матбуот конференциясида МСК раиси Бўритош Мустафоевнинг ташаббускор гурухларнинг ваколатли вакиллари 24 октябрга кадар ариза ва хужжатларини округ сайлов комиссияларига топшириб улгуришлари керак деган баёнотидан бошланди.

Тўгри, МСК ўз календарь режасига ушбу муддатни 10 ноябргача узайтирувчи ўзгартириш киритиш хакида 26 октябрь куни карор кабул килгани ва мазкур карордан округ сайлов комиссиялари вокиф этилгани тўгрисида 27 октябрь куни соат 18 да республика радиоси “Ўзбекистон“ каналининг “Ахборот“ дастури расмий хабар берди. Бу эса ташаббускор гурухлардан ўз номзодларини кўрсатаётган сайловчиларга озми-кўпми умид багишлади. Лекинб хозир вилоятлардан келаётган хабарларга кўра, округ салов комиссиялари хали МСКдан бундай карорни олмаганларини важ килиб, ташаббус гурухи мажлисларининг хужжатларини кабул килишдан бош тортмокдалар.

Хўш, агар округ комиссиялари хужжатларни олишга хозир бўлсалар, бу хужжатларнинг ўзи канака хужжатлар? Улар камида 300 сайловчи иштирокида мажлис ўтказиб ва депутатликка ўз номзодини аник кўрсатиб тузилган ташаббускор гурух аъзоларининг имзолари кўйилган рўйхати.ва ваколатли вакилининг аризасидир. “Ўзбекистон Олий Мажлисига сайлов ўтказиш тўгрисида“ги конунда хам, “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига, халк депутатлари вилоят, туман ва шахар Кенгашларига сайлов бўйича сайлов кампанияси бошланишини эълон килиш тўгрисида“ МСК томонидан 15 сентябрда кабул килинган карорда хам ташаббускор гурухларнинг мажлисларини ўтказа бошлаш вакти кўрсатилмаган. Конун ва карор рухидан келиб чикиладиган бўлса, бу ишга сайлов кампанияси бошланган 20 сентябрдан киришиш кераклигини тахмин килиш мумкин. Ташаббускор гурухлар хужжатларини ва кўрсатилган номзодни рўйхатдан ўтказтириш учун тайёрланадиган хужжатларни округ сайлов комиссиясига топширишнинг охирги муддати эса умуман (на бевосита, на билвосита) кўрсатилмаган.

Демак, мавжуд конунларнинг харфидан келиб чикадиган бўлсак, хужжатларни сайлов кунигача топшириш мумкин. Бу мантиксиз нарса, аммо, Ўзбекистондаги мавжуд конунлар шундай мантиксиз. Агарда конунларнинг мохиятидан (рухидан) келиб чикилса, Ташаббус гурухи томонидан кўрсатилган номзоднинг хужжатларини рўйхатдан ўтказиш учун округ комиссиясига топшириш муддати партияларга берилган муддат каби, яъни 10 ноябрь бўлиши керак.

«Бирлик» Партияси бу масала бўйича катта «тўпалон» чикаргандан кейин МСКнинг оркага чекиниши ва хужжатларни топшириш учун 10 ноябрни белгилаши – шу масаладда конунларнинг рухига кайтиш каби кўринмокда.

Борингчи, бу хужжатлар топширилиб, ташаббускор гурух рўйхатга олиндиёк дейлик. Ташаббускор гурух аъзолари (бошкалар эмас!), конунга кўра, энди округ сайлов комиссиясидан ўзларига берилган тегишли шаклдаги имзо варакаларига округ сайловчилари умумий сонининг камида 8 фоизи микдорида, яъни ўрта хисобда 9600 сайловчидан (хар бир махалла ва кишлокдан мутаносиб равишда) номзодни кўллаб-кувватловчи имзо тўплайдилар. Лекин бу ишга МСКнинг 15 сентябрь карори бўйича 12 октябрдан кейингина киришиш мумкин бўлди. Чунки шунгача сайлов округи чегаралари ва ундаги сайловчилар сони номаълум эди.

Ташаббускор гурухлар учун бу — Олий Мажлисга сайлов тўгрисидаги конуннинг 23-моддасидаги энг мураккаблаштирилган жараёндир. Имзо варакасида номзодни кўллаб-кувватловчи фукаронинг тугилган йилидан паспорт ракамигача — барча маълумотлар кўрсатилади, имзолар тўплаб бўлингач, имзо тўплаган шахс ва ваколатли вакил ўзлари хакидаги барча маълумотларни кўрсатиб, варакаларни имзолайдилар. Шундан кейингина варакалар хар махалла ва кишлок бўйича алохида-алохида килиб тикиб, округ сайлов комиссиясига топширилади. Бунинг охирги муддати, МСКнинг ўша карорига кўра, 13 ноябрдир.

Модомики, сайловчиларнинг ташаббускор гурухлари мажлислари хужжатларини топшириш муддати, республика радиосининг расмий хабарида айтилганидек, 10 ноябргача узайтирилган бўлса, сайлов кампаниясидаги энг мураккаб жараённи бажаришга — округ комиссияларидан имзо варакаларини олиб, уларни деярли 10 минг имзо билан тўлдиришга атиги 3 кун колади. Хулоса килиш — сизга.

Агар Марказий сайлов комиссияси хохласа, ташаббускор гурухларларни чалкаштириш ўрнига “Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўгрисида“ги конунга биноан аник саналарни кўрсатиб, муаммони ойдинлаштирган бўларди. Лекин… Йўк. Унинг максади – муаммони ойдинлаштириш эмас, Ташаббускор гурухлардан мустакил номзодлар ўтиб колишини олдини олиш. Айнан шунинг учун хозир кўраётганимиз «ўйин»лар килинмокда.

Кузатишлар бу «ўйин»ларни Марказий сайлов комиссиясини койитмай округ сайлов комиссияларининг ўзиёк хар хил бюрократик важлар билан “боплаб“ бажараётганини кўрсатмокда. Олий Мажлиснинг Конунчилик палатасига номзод сурган ташаббускор гурухлардан биронтаси бўлса хам округ сайлов комиссиялари томонидан рўйхатга олингани хакида маълумот йўк.

Масалан, Намангандан олинган хабарга кўра, 29 октябрь куни вилоят сайлов комиссиялари матбуот марказида ўтказилган матбуот анжуманида 46-Наманган округ сайлов комиссияси раиси Рустам Киргизовнинг айтишича, бу ерда хеч канака ташаббус гурухи рўйхатдан ўтказилмаган, 24 октябргача комиссияга топширилган икки ташаббус гурухининг аризалари эса рад этилибди.

 

29 Oct 2004

20:30 — МСКнинг карорини Сохиб Мавлоновдан бошка хамма билади

Сохиб Мавлонив ким дейсизми? У маркази Кўконда жойлашгаг 86-чи округ сайлов комиссиясининг раиси. Ташаббускор гурухларни 10 ноябргача рўйхатга олиш тўгрисидаги Марказий Сайлов Комиссиянинг (МСК) карори чикарилиб, у Ўзбекистон телевиденияси хамда мамлакат радиосида эълон килинишига карамай, ушбу хабардан бехабар колганлардан биттаси.

Жаноб Мавлоновга ушбу масала бўйича мурожаат килиб, Ташаббускор гурухи номидан «Бирлик» Партияси раис ўринбосари Исмоил Дадажоннинг номзоди кўрсатилан мажлис хужжаларини кабул килишни сўраган Хамдам Сулаймонов ва Рафикжон Ганиевлар натижага эришолмасалар хам, Мавлоновни Тошкентга телефон килишга мажбур килолдилар. МСКдагилар карор вилоят хокимлигига юборилганини айтиш билан чекланиб, округ комиссиясига тўгри буйрук беришни лозим топмаптилар. Хуллас, уларнинг максади – бир кун бўлса хам вактни чўзиш. Чунки, олдимизда шанба, якшанба бор. Балки, хокимлик бу кунларда ишламайди ва карорни жаноб Мавлонов душанба куни олади.

Бу луттибоз сайлов комиссиялари Ўзбекистоннинг халкаро обрўсини тўкишдан бошка ишга ярамайди, деб хулоса килади мухбиримиз.

Кўконда Ташаббуc гурухи аъзоларига тазйиклар

Кўкон шахрида 21 октябрт куни сайловчилар ташаббускор гурухи йигини ўтказилиб, 86-сайлов округидан Олий Мажлиснинг Конунчилик палатасига «Бирлик» Партияси раиси ўринбосари Исмоил Дадажонов номзоди кўрсатилгач, мажлис катнашчиларига карши тазйиклар бошланганди. Округ сайлов комиссияси мажлис хужжатларини кабул килишни рад этгач, тўхтаган тазйиклар, хужжатларнип кабул килиш муддати 10 ноябргача чўзилгач, кайтадан бошланди. Бизга етиб келган мисоллардан баъзи бирлари шундай.

Бугун Кўконнинг Озодлик кўчасида яшовчи 13 нафар Ташаббускор гурух аъзолари махалла фукаролар йигинига чакирилди. Ўзини танитишни истамаган 2 шахс махалла рахбарлари гувохлигида Ташаббускор гурухи оркали номзод кўрсатишда иштирок этганлар нафакаларидан махрум килиниши, уларга махалладан бериладиган ёрдам пуллари тўхтатилишини айтиб дагдага килганлар ва уларни Ташаббус гурухидан чикишга ундаганлар.

Хўкандий мавзеси 91 уйда истикомат килувчи Мухаммаджон Мирбобоевни участка нозири ўз кабинетига чакириб, ноконуний митингда (нозир Ташаббускор гурух мажлисини шунда деб атаган) иштирок этгани учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкинлиги тўгрисида огохлантирган.

16:00 — «Бирлик»чиларнинг яна бир галабаси, яраланган хукумат газабда

Хабарларимиздан маълумки, «Бирлик» фаолларини депутатликка номзод килиб кўрсатган Ташаббус гурухларинпи рўйхатдан ўтказмаслик учун Ўзбекистон хукумати тарихда кўрилмаган лўттибозликлар килишга бошлаган эди. Булардан бири – Ташаббус гурухи мажлиси хужжатларини кабул килиб олмаслик, кабул килиш муддати 23 октябрда деб бахона кўрсатиш. Аммо, мухолифатчиларнинг талабларидан кейин, бу муддат 10 ноябрга ўзгартирилди, лекин, буни чет чет элликларгагина эълон килган хукумат, ичкарида сиёсатини хали ўзгартирмади.

«Бирлик»чиларнинг ЕХХТ ва Гарб давлатлари ташки ишлар вазирликларига мурожаати, Абдурахим Пўлатнинг баъзи давлатларни Тошкентдаги элчиликларига килган телефонлари натижа берди. Ўзбекистон хукумати хужжатлари олишга рози эканлигини билдирди.

Аммо, «отдан тушиб, эгардан тушмас» деганларидек, хамма жойда СНБ, милиция ва махаллий хокимият вакиллари номзод кўрсатилган жойларда уйма-уй юриб, ташаббус гурухи аъзоларига тазйик ўтказишни бошладилар. Шу дакикаларда уйма-уй юришлар давом этмокда.

9:00 — Расмийларнинг мухолифатдан кўркишларини сабаби

Якинда Марказий сайлов комиссиясининг (МСК) Матбуот марказида журналистлар билан учрашган комиссия раиси Бўритош Мустафоевга бир журналист Олий Мажлисга ўтказиладиган сайловда бу гал хам мухолифатдан номзодлар иштирок эта олмаслигига ишора килиб, савол берган ва, хохлашса, мархамат, улар хам сайловчиларнинг ташаббускор гурухларидан катнашаверсин, деган мазмунда жавоб олган эди.

Лекин Ўзбекистон расмийлари учун айтилган сўз бошка, килинажак иш бошка эканини сўнгги кунларда округ сайлов комиссиялари мустакил номзодларни кўрсатаётган ташаббускор гурухларнинг ваколатли вакилларини ўзига якин йўлатмаётгани яна бир бор исботлади. Боз устига, МСК Матбуот маркази рахбари Шерзод Кудратхўжаев ўтган куни Би-Би-Сининг ўзбек хизмати мухбирига берган киска интервьюсида мухолифат “Ўзбекистондаги кучларни ўзида ифода этмайди“, дея иддао килди. Унингча, гўё “Ўзбекистон жамиятининг турли сохаларини намоён килишда бугун 5 та партия ўзининг аник платформасига эга“ эмиш.

Суф сизга-е, Шерзодхўжа! Бу партияларда тайинли харакат дастури, яъни платформаси йўклигини якингинада катталарингиз тан олиб ва танкид килиб турувди-ку. Бу партияларда хатто сайловолди кампанияси вактида хам “чўнтак“дан чикишга салгина харакат сезилгани йўк. Аксинча, катталарингиз мухолифатга сал йўл беришганда эди, кўрардингиз унинг ортидаги халкнинг кучни. Хукумат на шу кучдан кўркади.

 

27 Oct 2004

19:00 — Мухолифатнинг хужуми марказий сайлов комиссиясини чекинтирди

Расмий хабарга кўра, округ сайлов комиссияларига сайловчилар ташаббускор гурухлари ваколатли вакилларининг гурухни рўйхатга олишни илтимос килиб мурожаат этиш муддати 10 ноябргача узайтирилди. Ўзбекистон Марказий сайлов комиссиясидаги манбанинг таъкидлашича, сайлов комиссиясининг ўз календарь режасига бундай ўзгартиш киритиш тўгрисида карор кабул килишига мустакил номзодларни олга сураётган гурухларнинг шикоятлари ва халкаро ташкилотларнинг тазйиклари сабаб бўлган.

Яна айтилишича, мазкур карор кабул килинганлигидан Ўзбекистон Олий Мажлиси, барча округ сайлов комиссиялари хабардор килинган.

Демак, рўйхатдан ўтиш учун округ комиссияларига мурожаат килолмаган ташаббускор гурухлар ўз хужжатларини уларга энди бемалол топширишлари ёки хужжатлари хар хил важлар билан кайтарилган гурухлар уларни такроран топширишлари мумкин бўлади.

17:00 — Тошкентда сухбат: сайловлар адолатли бўладими?

Кеча, 26 октябрда Тошкентдаги хашаматли “Dedeman Silk Poad“ мехмонхонасида “Демократик сайлов ўтказиш бўйича халкаро меъёрлар ва Ўзбекистон сайлов конунчилиги“ мавзуида катта халкаро анжуман бўлиб ўтди. У уч сессияда олиб борилди. Анжуман ташкилотчиси Тошкент Давлат юридик институти ва Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси (МСК) бўлиб, улар сафига БМТнинг Тараккиёт дастури (UN DP) ва Япониянинг Нагойя университети хам тиркалди. Тошкентга магрибу машрикдан талай мехмонлар чакириб келтирилди. Анжуманда Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилоти (ЕХХТ) ва “Фридомхауз“нинг Тошкентдаги марказлари хамда хорижий давлатларнинг дипломатик ваколатхоналари вакиллари ва журналистлар хам бор эди.

Анжуман кўпрок хорижликлар ўртасида “тезис — антитезис“ негизига курилган давра сухбати тарзида олиб борилди. “Халк сўзи“ газетаси бугунги, 27 октябрь сонида Ўзбекистон хукуматининг мазкур таргибий тадбирини “адолат чоррахасидаги сухбатлар“ деб атабди. Биз эса уларни “чохга ташланган адолатга оид сухбатлар“ деган бўлар эдик. Зеро улардан асл муддао Ўзбекистондаги бўлажак сайлов адолатли ўтади деб, бунга халкаро жамоатчиликни ишонтиришдир.

Мехмон уй сирини билмас, дейишади. Шунга карамай, яъни бу ернинг демократия ва инсон хукуклари борасидаги паст-баландидан бехабар холда бахсга киришиб, Ўзбекистон хукуматига “адвокатлик“ килган четдан келганлар бўлди. Лекин Ўзбекистонда фаолият олиб бораётган халкаро ташкилотларни “паст-баланд“ни билмайди деб бўлмайди. Масалан, ЕХХТнинг Тошкентдаги маркази, мана бир йилдирки, республикада бўлажак сайловлар масаласини ўрганмокда, таклифларини айтиб келмокда.

Шу марказнинг анжуманда сўзга чиккан рахбари Пэр Нурмарк сайловни ташкил этиш ва ўтказиш борасида катор камчиликлар борлигини таъкидлади. У жумладан бундай деди: “Мустакил ОАВлар йўклиги умуман чинакам сиёсий мунозараларга, хусусан сайлов кампанияси вактидаги мунозараларни ривожлантиришга тўскинлик килмокда. Гарчи цензура 2 ярим йил мукаддам бекор килинган бўлса-да, лекин бу амалиёт сакланиб колмокда, танкидий маколалар эълон килинмаяпти. Иккинчи томондан, сайлов конунчилиги такомиллаштиришни такозо этади.“

Шунингдек, ЕХХТ вакили ташаббускор гурухлар ва уларнинг номзодларини рўйхатга олиш жараёнидаги “ўйин“лардан ўз ташвишини билдирди. Унга кўра, рўйхатдан ўтиш жараёни жуда мураккаб бўлиб, бунда хатоликларга йўл кўйиш хеч гап эмас. Шунинг учун мустакил номзодлар сайловда катнаша олмайдилар.

Табиийки, ўзбекистонлик “хамсухбатлар“ буни рад килишга уриндилар. Масалан, МСК раиси Бўритош Мустафоевга кўра, “ташаббускор гурухларнинг тузилиши жуда оддий… Шунинг учун бу масалада хеч каерда хеч канака тўсик йўк. Эркинлик бериб кўйилган. Ташаббускор гурухлар тузиляпти ва тегишли жойларда хужжатлар кабул килиняпти.“ МСК раисининг бу гапларида, албатта, “жон“ бор.

Дархакикат, кўпгина жойларда “юкори“нинг фатвоси билан тузилган ва унга тобе номзодни кўрсатган ташаббускор гурухларнинг хужжатлари хеч бир монесиз кабул килиниб бўлди ва гурухларга рўйхатга олинганликлари хакида ижобий жавоб хам берилди. Лекин том маънодаги мустакил номзод кўйган ташаббускор гурухларни рўйхатга олиш хар хил усуллар билан рад этилмокда. ЕХХТ вакили ўз сўзида шуни назарда тутди.

Олий Мажлиснинг Демократик институтлар, нодавлат ташкилотлар ва фукароларнинг ўзини ўзи бошкариш органлари кўмитаси раиси Акмал Саидов ЕХХТнинг стандартлари сиёсий характерга эга экани, уни бажариш давлатлар учун мажбурий эмаслигини айтиб, ўз хамфикрларига таскин берди.

Анжуман бир канча тавсияларни олга сурди.

 

26 Oct 2004

23:00 — Ойгул Маматова Марказий Сайлов Комиссиясига шикоят килди

Аввалги хабарларимиздан бирида «Эрк» партиясининг фаоли Ойгул Маматованинг номзоди мамлакат парламенти депутутлигига кўрсатилганини билдиргандик. Бугун у Марказий Сайлов Комиссиясига ўз номзоди атрофида бўлаётган конун бузилишлари бўйича шикоят аризаси бериб, хукукларининг тикланишини талаб этди.

Маълум бўлишича, бир гурух сайловчилар Ойгул Маматовани 54-Окдарё округидан Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлигиа номзод килиб кўрсатиш учун Ташаббус гурухи тузишга киришганлар ва шу ойнинг ўрталарида Ташаббус гурухига киришни истаган 350 кишининг рўйхатини тузиб, уларнинг имзоларини тўплаганлар. Аммо, бўлажак номзоднинг Ишончли вакили бўлишга рози бўлган ўрта мактаб ўкитувчиси Иклим Рўзиева Ташаббус гурухининг мажлисига тайёргарчилик кўриш масалаларини мухокама килиш бахонасида 12 октябрда Округ сайлов комиссиясига чакирлиган ва у ердан келгач, Ишончли вакилликдан воз кечган. Бечора аёлга у ерда кандай дўк-пўписалар килинганини факат тахмин килиш мумкин.

Сўнгра Ишончли вакил килиб Ойгулни мактабда ўкитган ва уни яхши таниган Нурилла Нишонов танланди. Округ сайлов комиссияси раиси Рахмон Эшмуродов 2 туманга карашли бир нечта кишлокда яшайдиган Ташаббус гурухи аъзоларини бир ерга тўплаш муаммоларини хисобга олиб, айрим гурухлардан иборат бир нечта мажлис ўтказиш ва уларнинг протоколларини олиб келиш етарли, дебди. Шундай килинибди хам.

Бу борада Ишончли вакил Нурилла Нишонов ўзи хабари бўлмаган холда кайсидир сайлов участкасининг раиси этиб тасдиклангани маълум бўлади. Нурулла аканинг хамма эътирозларига карамасдан, унга Ишончли вакил бўла олмаслиги билдирилади.

Бу масалани хал килиш учун Ойгул Маматова Марказий Сайлов Комиссиясига келиб, раис ўринбосари Сайёра Хўжаева билан гаплашса хам иш хал бўлмапти. Бу ердагилар Ташаббус гурухининг умумий мажлиси ўтказилиши мутлако кераклигини хам билдиришипти. Нихоят учинчи Ишончли вакил килиб пиллачилик бригадасининг бошлиги Олия Ўтаева тайинланди. Окдарё тумани хокимиятининг21 октябрдаги рухсати билан 23 октябрь куни кечкурунга Ташаббус гурухининг мажлиси чакириладиган бўлди.

Машмашалар шундан кейин бошланди. Хокимликнинг, ички ишлар бошкармаси ва миллий хавфсизлик хизматининг ходимлари кишлокма-кишлок, уйма-уй юриб Ташаббус гурухи аъзоларини мажлисга бордирмаслик учун кампания олиб бордилар. Террористик ташкилоят аъзосини депутат килиш учун йигиладиган мажлисга борганларнинг бошига нималар тушишини «яхшилаб англатдилар».

— Одамларимизни тушуниш мумкин, — деди мухбиримизга Ойгул Маматова, — хали уларнинг юрагидаги кўркув кучли. Хокимиятдагилар хам шуни хисобга олмокдалар ва кўркувни янада кучайтириш учун кўлларидан келганини килмокдалар.

Шундай килиб, 23 октябрь куни кечкурун мажлис белгиланган Маданият уйига 50 нафар одам келди, мажлис ўтказилмади. Ўзимиз истаган одамни номзод килиб кўрсатмиз деган умид билан тўпланган одамлар, уларнинг ичида муйсафидлар хам биринчи марта сиёсий тадбирда иштирок этишни истаган ёшлар хам бор эди, Ойгул Маматовадан хакикат учун курашини давом эттиришни сўрадилар, барибир куни келиб уни депутат килиб сайлашларини айтдилар. Ойгул мудхиш тазйикларга карамасдан бу ердга келган тарафдорларига миннатдаорчилик билдирди.

Ойгул Маматова курашдан чекинмокчи эмас. Унинг максади Марказий Сайлов Комиссияси оркали, бу ерда бўлмаса, суд оркали хакикатни юзага чикариш. Айни замонда, у «Эрк» партиясининг навбатдан ташкари 6-Курултойининг чакириш бўйича Ташкилий комитетнинг раиси сифатида сиёсий фаолиятини хам давом эттирмокчи.

 

25 Oct 2004

20:00 — Андижонда хамма пахтада, «Бирлик»чилар кураш тактикасини белгиламокдалар

24 октябрь куни эрталаб соат 9 дан бошлаб, 12- Андижон сайлов округидан Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлигига номзод кўрсатиш бўйича сайловчилар Ташабускор гурухининг
вакиллари Дилшод Тиллахўжаев билан Исроилжон Холдоровлар Андижон Политехника енгил саноат касб-хунар коллежида жойлашган округ сайлов комиссиясига хужжат топшириш учун бир неча марта боришди. Аммо, бу ерда масъуллардан хеч кимни топиша олмади. Соатлаб кутишди, лекин фойдасиз.

Эслатиб ўтамиз, бу округдан депутатликка номзод килиб «Бирлик» Партияси раисининг ўринбосари Пўлатжон Охунов кўрсатилган эди.

Коллежда иш битмагач, вакиллар Округ сайлов комиссиясининг раиси Сиддиков Позилжоннинг уйига боришга мажбур бўлишди. Афсуски, комиссияси раисининг хонадонидагилар хам уни каерга кетганини, гўёки, билмасликларини айтишди. Вакиллар ортга кайтишда, Сиддиков Позилжоннинг кўшниларидан бири билан учрашиб колгандилар, у шундай деди: «Позилжон ака пахтага кетган, хабарингиз йўкми, хозир хаммани пахтага кувди-кувди килишаяпти, кеча вилоят коллежлар бошкармасининг рахбари Назаров ишидан олинди, одамларни пахтага етарли жўнатмаган экан. Буни Позилжон аканинг хонадонидагилар билмаслиги мумкин эмас-ку!».

Ноилож колган вакиллар хужжатларни почта оркали жўнатмокчи бўлдилар. Карангки, Андижон шахридаги барча почта эшикларига хам «Хамма пахтада» деган ёзув ёпиштирилиб, почта ходимлари пахтага жўнаб кетган бўлиб чикди.

Марказий Сайлов Комиссияси тасдиклаган «Иш режаси»га кўра, округ комиссиялари ташаббус гурухларининг хужжатларини 24 октябргача кабул килишлари лозим. Аммо, комиссиялар пахтада. Мана сизга ўзбекча сайлов кампанияси!

Хозирда, «Бирлик»чилар маавжуд вазиятда нима килиш тактикасини ишлаб чикмокдалар. Маълумки, Ўзбекистондаги мавжуд сайлов конуннинг 22-моддасига биноан, номзод кўрсатиш сайлов кунидан 65 кун олдин бошланиб, сайловга 45 кун колгунча давом этиши керак. Демак, бу йилги сайловларда номзод кўрсатиш 21 октябрда бошланиб 11 ноябргача битиши керак. Бундан келиб чикадиган бўлсак, Марказий Сайлов Комиссиясининг ташаббус гурухларини 24 октябргача тасдиклаш, тасдиклаганда хам, улар номзод кўрсатиб бўлгандан кейин тасдиклаш бўйича иш режаси сайлов конунининг 22-моддасига зиддир.

Марказий Сайлов Комиссияси «Биз номзод кўрсатиш муддатининг кискартирмадик ва конуннинг 22-моддасини бузмадик, биз факат ташаббус гурухларини рўйхатга олиш муддатини белгиладик» дея олмайди. Чунки, ўша конуннинг 23- моддасида Ташаббус гурухини рўйхатга олиш учун унинг мажлисида номзод килиб кўрсатилан киши хакида маълумоталар талаб килиш кўзда тутилган. Яъни, Ташаббус гурухи номзод кўрсатилгандан кейингина рўйхатга олинади. Демак, Марказий Сайлов Комиссияси нозод кўрсатиш учун конуннинг 22-моддасига биноан берилган 20 кунлик хак ўрнига 4 кун бермокда. Бу конунни жинояткорона бузишдир.

«Бирлик» Партиясининг раиси Абдурахим Пўлат ўз сафдошларига шу нуктани асос килиб олиб, Марказий Сайлов Комиссиясининг «Иш режаси»ни конуний йўллар билан бекор килдириш йўналишида харакат бошлашга таълимот берди. Агар бу «Иш режаси» бекор килинса, у холда, сайловчиларнинг номзод кўрсатиш хукуклари чеклангани муносабати билан, сайловларни кечиктириш учун иш бошлаш мумкин. У бекор килинмаса, хатто сайловлардан кейин хам, сайловларни конунсиз деб эълон килишга уриниш учун конуний асос пайдо бўлади. Бу нарса, керак бўлса, бу сайловларнинг натижаларини тан олмаслик ва парламентнинг легитимлигини доимо бахс килиш учун асос яратади.

16:30 — «Давра кенгаши» требует от властей уважать свои же законы

Объединиение оппозиционных и правозащитных организаций Узбекистана «Давра Кенгаши» обратилось к Председателю Центральной Избирательной Комиссии Республики Узбекистан Буритошу Мустафаеву и Генеральному Прокурору Республики Узбекистан Кадирову Р. со следующим Заявлением:

Господин Председатель, позвольте обратить Ваше внимание на случаи серьезного нарушения «Закона о гарантиях избирательных прав граждан Республики Узбекистан» и Международного пакта о Гражданских и Политических Правах Человека. В частности это относится к действиям руководителей окружных комиссий Андижанского(12), Шахриханского(15), Истиклолского(17), Кокандского(86) и др. избирательных округов , которые используют любые предлоги и приемы для того, чтобы сорвать регистрацию инициативных групп, защищающих интересы и права независимых кандидатов в депутаты законодательных органов власти.

Как прикажете расценить действия членов Истиклолского окружкома , которые отказались 22.10.2004 принять нотариально заверенные документы у активиста инициативной группы Дильмурода Мухиддинова и его коллег, сославшись на отсутствие председателя окружной комиссии? Как расценить действие представителей хокима Шахриханского тумана(района) , которые по указанию хокима Андижанской области, господина Бегалиева , угрожали в частной беседе с некоторыми членами инициативной группы расправой, если те в письменной форме не откажутся от своей причастности к инициативной группе? Несмотря на грубые давления 23/10/2004 года доверенное лицо кандидата М.Охунова Дилмурод Маматов предоставил в распоряжение Шахриханской окружной комиссии и получил отказ. Причина отсутствие на рабочем месте председателя окружной комиссии господина Тошматова А.

Аналогичная картина имела место и в Коканде, где нотариально заверенные документы попросту некому было сдать. Доверенному лицу Исмаила Дадажанова , независимого кандидата в депутаты Мухаммаджону Халилову с трудом удалось встретиться с членом Кокандской окружной комиссии Мухторжоном Рахимовым , который отказался принять документы инициативной группы , сославшись на отсутствие окружной комиссии Сохибжона Мавлянова, бывшего лидера городской организации НДП Узбекистана . Тогда активисты инициативной группы обратились к председателю ЦИК с жалобой на действия Кокандского окружкома.

Незавидные действия окружкома имеет место и в случае с выдвижением независимого кандидата Айгуль Маматовой.

Господин Председатель! Перечисленные факты лишь толика безобразия, чинимые окружными избирательными комиссиями в отношении инициативных групп, причем тех, что защищают интересы оппозиционно настроенных кандидатов в депутаты.

Остается надеяться на то, что Вы , господин Председатель и Генеральная прокуратура Республики Узбекистан примите решительные меры по обузданию зарвавшихся чиновников, в противном случае те , кто пострадал от чиновничьего произвола будут вынуждены обратиться к народу выразит свое отношение к действиям властей как посредством пикетирования, так и бойкотом предстоящих выборов.

С глубоким уважением члены «Давра Кенгаши»
Хамдам Сулаймонов
Искандар Худайберганов
Ташкент,ул.Кунаева, дом 6, кв.13. тел. 152-72-46.
24 октября 2004 года

Копия данного Заявления также отправлено на имя Посла ОБСЕ в Узбекистне.

16:00 — Шахрихон округ сайлов комиссиясининг рад жавоби

Аввалги хабарларимиздан маълумки, 17 октябрь куни Шахрихонлик сайловчиларнинг Ташаббус гурухи мажлис ўтказиб, Олий мажлиснинг Конунчилар Палатаси депутатлигига 15-чи Шахрихон сайлов округидан номзод килиб, шахар «Тез ёрдам» муассасасининг Бош врачи, «Бирлик» Партиясининг фаоли Музаффар Охуновни кўрсатган эди. Мажлиснинг хужжатлари 19 октябрда округ сайлов комиссисига топширилгандан кейин, вилоят хокими Бегалиевнинг топшириги бўйича, 15-чи Шахрихон сайлов округига вилоят ва туман хокимиятларининг вакиллари келиб, Ташаббускор гурухнинг аъзолари билан бирма бир сухбат ўтказишган ва уларга турли тазйиклар ўтказишиб, йигилишда катнашмаганлиги хакида ариза ёзиб беришни талаб килишган. Каттик кўркитишлар натижасида 30 га якин одам хокимият вакиллари талаб килган аризани ёзиб беришган.

Андижон вилоят хокими Бегалиев ўз одамларига: «Музаффар Охунов Пўлатжон Охуновнинг укаси. Улар бир бирига ўхшайдилар. Бирининг ўрнига иккинчиси ташвикот ўтказиб, сайловларни ютиб кетиши мумкин. Бунинг олдини олиш, Музаффар Охуновнинг номзодини йўкка чикариш керак» деб таълимот берганини хам мухбирларимиз аниклашди. Бечора хоким 3-4 кундан кейин Пўлат Охуновнинг ўзи хам номзод килиб кўрсатилганинидан хабардаор бўлгач, кандай ахволга тушганини тахмин килиш кийин бўлмаса керак.

Нихоят, 23 октябрда округ сайлов комиссияси бу масала юзасидан карор кабул килибди. Кеча кечкурун Ташаббус гурухи вакилларига топширилган бу карорнинг кискача мазмуни шундай.

Сайловчилар Ташаббускор гурухи Ваколатли вакили Д.Маматовнинг аризаси ва бошка хужжатлар кўриб чикилди. Округ сайлов комиссиясига такдим этган хужжатларини ўрганилганида, ушбу хужжатларда сайловчилар Ташаббускор гурухи йигилишида катнашган деб рассмийлаштирилган рўйхатнинг 77-, 184-, 185 ракамлари рўйхатдан тушиб колиш натижасида фукаролар рўйхати Ташаббускор гурух хужжатидаги 330 нафар эмас, балки 327 нафар эканлиги аникланди, уларнинг айримлари билан сухбат ўтказилганида, улардан 46 нафари ташаббускор гурух йигилишидан бехабар эканлиги ва катнашмаганлиги аникланганлиги, натижада Ташаббускор гурух йигилишида конунда талаб этилган 300 нафар сайловчи ўрнига 281 нафар сайловчиларни ташкил этганлиги, йигилиш баёнида кайд этилган фукаролар тўлик иштирок этмаганлиги, шунингдек, хужжатларда Ташаббускор гурухнинг йигилиш ўтказган манзили ва вакти аник кўрсатилмаганлиги, текширишда 2 нафар фукаронинг рўйхатдаги исми паспортдаги исмига мос келмаганлиги, 104 нафар фукаронинг рўйхатдаги имзолари сохталаштирилганлиги каби камчиликлар мавжудлиги сабабли сайловчилар Ташаббускор гурухининг мазкур хужжатлари «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисга сайлов тўгрисида»ги Конуннинг 23-моддасида кўйилган талабларига мувофик эмас деб топилсин ва сайловчилар Ташаббускор гурухини руйхатга олиш рад этилсин.

Музаффар Охунов ва унинг ишончли вакили Дилмурод Маматов сайлов комиссиясининг карорида кўрсатилган «фактлар» нотўгри эканлигини айтиб, бу иш бўйича судга мурожаат килишларини билдирдилар.

15:00 — ПРЕСС–РЕЛИЗ

Инициативной группы избирателей по 86 — Кокандскому избирательному округу Ферганской области по выдвижению независимого кандидата в депутаты Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан

25 октября 2004 года

Как известно, власти Узбекистан нарушив все государственные и правовые нормы права, вновь не допустили к выборам в парламент республики демократическую оппозицию – партии «БИРЛИК», «ЭРК», «АГРАРИИ», «ОЗОД ДЕХКОНЛАР».

Свободномыслящая часть населения Узбекистана используя свои конституционные права и статью – 23 «О выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса», по всей республике создали инициативные группы избирателей по выдвижению независимых кандидатов в депутаты в Законодательную палату и в местные Кенгаши.

В городе Коканде в сентябре месяце была создана Инициативная группа по выдвижению независимого кандидата в депутаты в Законодательную палату.

Предвыборная избирательная компания официально началась с 20 сентября 2004 года. Но, власти Узбекистана нарушив Статью-3 «Закона о выборах в Законодательную палату» о равном избирательном праве, разрешили начать предвыборную компанию только своим зарегистрированным партиям. А инициативные группы избиратели по решению Центральной избирательной комиссии должны были начинать предвыборную компанию с 12 октября, то есть своим партиям власти предоставили 22 льготных дня.

Но и к 12 октября 2004 года по 86- Кокандскому избирательному округу не был определен состав окружной избирательной комиссии, не утвержден председатель этой комиссии.

Власти города Коканда запретили проведение собрания Инициативной группы без разрешения окружной избирательной комиссии.

Только 17 октября ещё не утвержденный председатель окружной комиссии Сохиб Мавлонов предупредил Инициативную группу избирателей о том, что собрание можно проводить только после 20 октября.

Инициативная группа арендовала помещение в комплексе «Фарход» города Коканда и официально уведомила С. Мавлонова, что собрание Инициативной группы будет проведено 21 октября 2004 года в 16:00 часов.

Но, 20 октября владелец комплекса «Фарход» прибыв в офис Инициативной группы заявил, что на него и его семью оказывают давление спецслужбы и он отказывается предоставить помещение для проведения собрания.

Инициативная группа тут же арендовала помещение Кокандского театра «Хамза» и предупредила участников собрания.

Однако, с утра 21 октября театральную площадь окружили работники милиции и сотрудники в штатском одежде. Был распространен слух, что около театра собираются устроить несанкционированный митинг сторонники организации «Хизб-ут-Тахрир».

Помещение театра было ограждено проволочной оградой и вывешены надписи «Театр в ремонте».
Инициативная группа обратилась по телефону в Центральную избирательную комиссию по создавшейся ситуации, только после этого, к 15:00 милиция и спецслужбы покинули театральную площадь. Но, двери театра не были открыты для участников собрания Инициативной группы избирателей.

Избиратели были вынуждены проводить собрание в при театральном амфитеатре. На собрании был утвержден состав Инициативной группы по выдвижению независимого кандидата в депутаты в законодательную палату от 86-Кокандского округа, избран уполномоченный представитель Инициативной группы, выдвинут кандидат в депутаты (зам. председателя Партии «Бирлик» Исмоил Дадажонов), приняты другие необходимые решения.

В тот же день оформив все необходимые документы, уполномоченный представитель прибыл в офис 86-ой Кокандской избирательной комиссии, но двери офиса были закрыты.

Сотрудники нефтяного колледжа, где расположен офис окружной комиссии заявили, что С. Мавлонов находится в отъезде в городе Фергане, а о составе избирательной комиссии ничего не знают.

И 22 октября офис избирательного округа не был открыт, а С. Мавлонов якобы из Ферганы отбыл в город Ташкент.

23 октября офис также не был открыт, а С. Мавлонов всё ещё находился в городе Ташкенте. Активисты Инициативной группы отбыли в Ташкент и обратились с письменной жалобой председателю Центральной избирательной комиссии Б. Мустафаеву.

Ответственный сотрудники Центральной избирательной комиссии Низомиддин Нурматов и другие заявили, что документы от инициативных групп будут приниматься по 24 октября включительно, и что 22 октября 2004 года определен состав 86-ой Кокандской окружной избирательной комиссии и председателем назначен С. Мавлонов.

23 октября Кокандская городская телестудия «Мулокот» дало сообщение, что 86-ая Кокандская окружная комиссия приняла заявления от представителей про-правительственных партий «Либеральные демократы», «Фидокор», «Миллий тикланиш» на выдвижение кандидатами в депутаты в Законодательную палату. Тем самым от этих «партий» документы приняла несуществующая окружная комиссия, председатель которой до полуночи 23 октября находился в Ташкенте.

Но, утром 24 октября, появивщийся о окружной избирательной комиссии С. Мавлонов категорически отказался принять документы Инициативной группы, сказав, что председатель Центральной избирательной комиссии Б.Мустафоев на собрании 120 председателей окружных комиссий трижды повторил, что документы от инициативных групп будут приниматься только по 23 октября включительно.

Тем самым власти Узбекистана ещё раз показали, что не собираются исполнять ими же приняты несовершенные законы, не отвечающие требованиям международного избирательного права.

Мы предлагаем международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств бойкотировать выборы 2004 года в Узбекистане и не посылать своих наблюдателей.

* * *

9:00 — Дупутатликка номзод «Бирлик»чига карши провокациялар бошланди

Кеча, 24 октябрь куни Андижон вилояти Мархамат туманидан Олий Мажлиснинг куйи палатаси депутатлигига 17- «Истиклол» сайлов округидан номзод килиб кўрсатилган «Бирлик» Партиясининг шу туман ташкилоти раиси Мусажон Бобожоновга давлат амалдорлари томонидан турли шаклдаги таъзйиклар уюштирила бошланди. Дастлаб уни Асака шахри марказида жойлашган округ сайлов комиссияси якинида икки фукаро кийимидаги шахс тўхтатиб, ундан хужжат талаб килди. Мусажон улардан ўзларини танитишларини сўраганда, улар буни рад этдилар.

Мусажан Бобожонов бир оздан сўнгра ўзининг ишончли вакили Анора Хамдамова билан Ташаббус гурухи мажлисининг хужжатларини топшириш учун Асака ёг заводида жойлашган сайлов комиссиясига келганда, яна ўша 2 шахсга дуч келди. Улар бу сафар заводнинг кўриклаш бўлими милиционерлари оркали Мусажаннинг хужжатларини олиб текширишга муяссар бўлдилар. Милиционерлар бу икки шахснинг кўрсатмаларини сўзсиз бажаришларидан маълум бўлдики, улар органларнинг одами эдилар.

Сайлов комиссиясида хеч ким бўлмагани сабабли Мусажонов ва Хамдамова кайтиб кетишга мажбур бўлишдир. Шунинг айтиш керакки, улар 23 октябрь куни хам соат 11.00. дан 16 гача бу ерда кутиб, хеч кимни топиша олмаган эди.

Мусажон заводдан уйига келгандан кейин, тахминан соат 14:30 ларда ўзини таништиришни истамаган бир одам кўнгирок килиб, унга ўз ихтиёри билан номзодини кайтариб олишни таклиф килган. Агар шундай килса, туман рахбарлари уни яхшилаб мукофатлашажагини, акс холда, унга нисбатан хар хил хужумлар хам бўлиб колиш хавфи йўк эмаслигини айтиб, кўркитишга интилган.

Шундан сўнг Мусажон Бобожонов дархол Тошкентга кетиш ва у ерда Марказий Сайлов Комиссиясидагилар билан учрашишга карор килди. Айнан шу вактда унинг уйига участка нозири ўринбосари лейтинант З. Мухиддинов кириб келди ва уни туман ички ишлар бўлимига чакиришаётганини билдирди. Табиий, Мусажон уларнинг чакиригини рад этди.

Милициионер кетгач, депутатликка номзод Мусажон Бобожонов милиционерлар тарафидан ушлаб колиниш хавфини хисобга олиб, сокол-муйлабини олиб ташлади ва кийимларини хам ўзгартириб, милиционерларнинг кўзига тушмайдиган йўллардан зудлик билан Тошкентга жўнаб кетди.

Детектив кинолардан фарки бўлмаган вокеалар юз бермокда, дейди бу хусусда хабар берган Андижонлик мухбиримиз. Хокимиятдагиларни бу кадар талвасага туширган «Бирлик»чиларни биринчи галаба билан табриклаш мумкин.

7:00 — Хокимиятдагиларнинг оёклари титраб колди

Самарканднинг Жомбой туманидги исмини очикламасликни сўраган мактаб директорларидан бирининг мухбиримизга айтишича, шу кунларда туман Халк таълими бўлими мудири О.Холжигитов кўл остидаги мактаб директорларини тўплаб, уларга шундай топширик берибди: «Бирлик»нинг вилоятимиздаги бошлиги Холикназар Ганиев ўз номзодини Олий Мажлис депутатлигига кўймокчи. Унинг номзодини ўтказмаслик учун хамма чораларни кўринглар. У — пахтанинг душмани, агар депутат бўлиб колса, хаммангизнинг ишларингиз чаток бўлади».

Маълум бўлишича, Холикназар Ганиев ростдан хам шу йўналишда иш килмокда экан. Хозир сайловчиларнинг Ташаббус гурухини тузиш учун фаолият олиб борилмокда.

Кўринишидан, дейди мухбиримиз, водийдаги «Бирлик»чиларнинг мамлакат парламенти депутатлигига номзод кўрсатишлари хокимиятдагиларнинг оёкларини титратиб кўйган. Улар, аввалига, мухолифат номзод кўрсатиш учун мажлислар ўтказишга кодир эмас, деб хисоблаганлар. Энди, мажлисларнинг олдини олиш тактикасини ишлатмокчилар.

 

24 Oct 2004

22:00 — Мухолиф номзодлар хокимият билан кандай курашмокдалар

Табиий, хозирги боскичда, хокимият деганда, сайлов комиссияларини назарда тутмокдамиз, деб хабар беради мухбиримиз. Чунки, сайлов комиссиялари мустакил органлар эмас, хокимиятнинг югурдаклари эканлиги хаммага маълум нарса.

Бугун эрталабги хабаримизда, 86-чи Кўкон округида тузилган Ташаббус гурухи ташкилотчилари кеча Тошкентга Марказий Сайлов Комиссияси вакиллари билан учрашиб, уларга вазиятни ёзма равишда маълум килганлари ва улардан ўз ваколатлари доирасида бу ишга аралашишни сўраганларини билдиргандик. Маълум бўлишича, Тошкентга келганлар орасида депутатликка номзод килиб кўрсатилган Исмоил Дадажоновнинг ўзи хам бўлган. Марказий сайлов комиссиясининг вакиллари унга «биздан хафа бўлманглар, биз хамма нарсани конунлар доирасида олиб бораяпмиз ва округ сайлов комиссияларидан хам шуни талаб килаяпмиз. Аммо, вилоят хокимлари ўз худудларидаги сайлов комиссияларини ўзлари истаган йўлдан юришга мажбур килишмокчи. Биз бугун Фаргона вилояти хокимига ва округ сайлов комиссиясига сизларнинг Ташаббус гурухларингиз хужжатларини дархол кабул килиб олиш хусусида телефон килдик» дейишипти.

Аммо, бугун 86-чи Округ сайлов комиссиясига келган Ташаббус гурухи вакилларини кабул килган сайлов комиссияи раиси Сохиб Мавлонов бошкача «ашула» айтди: «Мени Тошкентда 22 октябрь куни кечкурун округ сайлов комиссиясига расман раис килиб тайинладилар. 23 куни шахсий ишларим билан Тошкентда бўлиб, кечкурун Кўконга кайтдим. Бугун 24 октябрь. Марказий сайлов коммисиясининг карорига кўра, биз хужжатларни 24-чи октябргача кабул килишимиз керак. Шу сабабли, сизларнинг хужжатларингизни кабул килолмайман».

Мана сизга Каримов режимининг адолати. Раисимиз йўк, деб сайлов комиссияси 22 ва 23 октябрь кунлари хеч кандай хужжат кабул килмаган, 24-чида пайдо бўлган раис эса, хужжатларнинг кабул килиш муддати битганини рўкач килиб хужжатларни кабул килмаган. Бу орада «Давра кенгаши»нинг вакиллари ЕХХТнинг Тошкентдаги маркази билан богландилар, ЕХХТдагилар Марказий Сайлов Комиссиясига телефон килдилар ва у ердан «хужжатларни кабул килиш муддати аввал 17 октябрь деб белгиланганди, кейин уни 26 октябрга чўздирганмиз, округ комиссиялари бундан хабардир килинган» деган жавоб олдилар.

Исмол Дадажонов бу гапларнинг хаммасини Сохиб Мавлоновга айтгандан кейин, у Исмоилни бир четга олиб шивирлабди: «Мендан хафа бўлманг, мени судга бериб ўтирманлар, сизларнинг хужжатларингизни кабул килсам, Марказий Сайлов Комиссиясининг раиси Бўритош Мустафоев огзимдан отишга ваъда берган» дебди.

Шундан сўнг, ташкилотчилар Ташаббус гурухининг хужжатларини тезкор почта оркали Округ сайлов комиссияси ва Марказий Сайлов Комиссиясига жўнатиб юбордилар.

Кўкондаги Округ сайлов комиссияси мухолиф номзодларнинг хужжатларини олишни рад этса-да, хар холда, ишлаб турибди, дейди мухбиримиз. Аммо, Андижондаги 17-чи, 15-чи ва 12-чи округ сайлов комиссиялари эса бугун хам очилгани йўк. Сайлов комиссияларининг раисларини уйларидан хам топиб бўлмади, дейишмокда Ташаббус гурухларининг ташкилотчилари.

19:30 — Каршида миршаблар «Бирлик»чини калтаклашди

Жанубий минтакадаги мухбиримизнинг йўллаган хабарига кўра, хафта сўнгида Кашкадарёлик «Бирлик» Партияси фаоли Нодир Ахадов вилоят Ички ишлар бошкармаси ходимлари томонидан каттик калтакланган. Бунга унинг бир неча кишининг экстремистик харакатларда нохак айбланаётгани хусусида Тошкентга келиб, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ваколатхонаси биноси ёнида пикет ўтказишга харакат килгани сабаб булган.

Маълум бўлишича, Нодир Тошкентда милиция ходимлари томонидан ушлаб кетилган ва Каршида калтакланган.

17:00 — «Эрк» партиясидан хам парламент депутатлигига номзод кўрсатилган

Мухбиримизнинг Самарканддан олган маълумотига кўра, 19 ёки 20 октябрь куни Самарканд вилоятидаги округларнинг бирида сайловчиларнинг Ташаббус гурухи «Эрк» партиясининг рахбарларидан Ойгул Маматовани Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлигига номзод килиб кўрсатган. Ўтган вакт ичида, бутун уринишларга карамасдан, Округ сайлов комиссияси бу Ташаббус гурухининг хужжатларини кабул килмаяпти.

Эслатиб ўтамиз, Ойгул Маматова «Эрк» партиясининг ўтган йилги курултойидаги бўлинишдан кейин, Салай Мадаминов – Отаназар Орипов гурухи томонидан тузилган Марказий кенгаш аъзоси этиб сайланганди. Кейинчалик бу 27 кишилик Марказий кенгаш хам бўлинган ва уларнинг 18 нафари Ойгул Маматова атрофида бирлашиб, доимий бузгунчилик ишлари учун Салай Мадаминов билан Отаназар Ориповни партиядан ўчиришган. Ойгул Маматова атрофидаги «эрк»чилар партиянинг хозирги раиси Самат Мурод билан биргаликда «Давра кенгаши» фаолиятида иштирок этишмокда.

8:00 — Сайлов комиссиялари масхарабозликларини бошладилар

Ўзбекистонда мудраб бошланган ва давом этаётган сайлов кампанияси мухолифатнинг, биринчи навбатда, «Бирлик»чиларнинг саъй-харакатлари билан ўзининг асл мохиятини кўрсатишга бошлади.

Аввалги хабарларимиздан маълумки, Олий Мажлиснинг Конунчилар Палатаси депутатлигига 15-чи Шахрихон сайлов округидан Музаффар Охуновнинг, 86-чи Кўкон округидан Исмоил Дадажоновнинг, 17-чи Истиклол округидан Мусажон Бобожоновнинг, 12- Андижон сайлов округидан Пўлат Охуновнинг (уларнинг хаммаси «Бирлик» Партияси аъзолари) номзодлари кўрсатилган эди. Мухолифатнинг бундай фаоллиги хокимият вакилларини талвасага солди. Хозирча бу сайлов комиссияларининг хатти-харакатларида кўринмокда.

15-чи Шахрихон округ сайлов комиссияси, мавжуд конунларга кўра, 22 октябргача Ташаббус гурухини рўйхатга олиши лозим эди. Кун бўйи Ташаббус гурухининг аъзолари кечгача жавоб берилишини гапирдилар, аммо, кечкурунгача жавоб бермасдан кочиб кетдилар. Кўшни вилоятдаги 17-чи, 15-чи ва 12-чи округ сайлов комиссиялари эса, «Бирлик»чиларнинг номзодлари кўрсатилгандан бери ёпиб кўйилганлар. Шу сабабли бу округларда тузилган Ташаббус гурухларининг хужжатларини уларга топширишнинг имкони бўлмади.

Кеча 86-чи Кўкон округида тузилган Ташаббус гурухи ташкилотчилари Тошкентга келиб, Марказий сайлов комиссияси вакиллари билан учрашдилар ва уларга вазиятни ёзма равишда маълум килиб, ўз ваколатлари доирасида бу ишга аралашишни сўрадилар. Сайлов комиссияси вакиллари эртага хамма нарса жойида бўлиши хусусида ваъдалар бердилар. Кўрамиз, бугун нима бўлар экан. Ахвол ўзгармаса, душанба куни бу 4 сайлов округидан тузилган Ташаббус гурухлариининг вакиллари Тошкентга келиб, норозилик акциялари ўтказиш ниятидалар.

 

23 Oct 2004

23:30 — Андижонда хамма пахтакор, лекин хокимнинг кизи ва жияни эмас

Шу йил 18 октябрдан бошлаб Андижон вилоятининг 14 туманидаги барча кишлок мактаблари пахта терими муносабати билан ёпилган. Хатто 1-2 синфда ўкиётган ўкувчиларгача пахта теримига олиб чикилган. Андижон туманидаги Бобур номли ширкат хўжалигига олиб чикилган 4 ва 21-чи мактаб ўкувчиларини, далада пахта колмагани боис, кўсакларни териб, тошда янчиб, ичидан пахтасини териб олтшга мажбур килишаяпти. Мактаб болаларнинг бу тартибда мехнатга мажбур килиниш холатларини бугун вилоятнинг хамма жойида кўриш мумкин.

Университет, институт ва коллежларнинг талабалари эса, сентябрь ойининг бошидаёк пахта термига мажбуран олиб кетилган. Норасмий манбаларга кўра, талаба пахтадан колиш учун, институт талабаси бўлса 100 минг сўм, коллеж талабаси эса, 50 минг сўм пора бериши керак.

Андижон давлат клиникасида кечаси навбатчиликда турган врачларни эрталаб пахта теримига мажбуран олиб кетиш холатлари бўлаётгани, хашарчилар умуман яшаш мумкин бўлмаган жойларда ётишаётгани, ичиимлик сув етишмаслиги, кўпчилик ё шамоллаб ё бошка бир касалга дучор бўлаётгани хеч кимга сир бўлмай колди. Масалан, Бўз тумани далаларида пахта тераётган хашарчилар ойналари синиб кетган мактаб спорт залида ётишипти.

Ха, Андижонда бугун хамма пахтакор, Андижон шахар Тиббиёт коллежининг 1-чи курс талабалари хам пахта териш учун Улугнор туманига олиб бориб ташланган. Лекин шу коллежнинг умумий хамширалик бўлимида ўкиётган 102 нафар талаба пахта теримидан четда колипти. Сабаби — ўша умумий хамширалик бўлимида вилоят хокими Сайдулло Бегалиевнинг кизи ва жияни таълим олишади. Буни эшитиб хайкиргинг келади: Яшасин кирол! Э, узр… Яшасин хоким!!!

21:30 — Пўлат Охунов – мамлакат парламенти депутатлигига номзод

Бугун эрталаб соат 11 да Андижон шахрида 12- Андижон сайлов округидан Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлигига номзод кўрсатиш бўйича сайловчилар Ташабускор гурухининг йигилиши бўлди. 360 сайловчи катнашган мажлисга Исроилжон Холдаров раислик килди.

Ташабускор гурух карорига асосан «Бирлик» Партияси раисининг ўринбосари, Ўзбекистон мухолифат партиялари ва хукук химоячилари «Давра кенгаши»нинг асосчиси Пўлат Охунов мамлакат парламенти депутутлигига номзод килиб кўрсатилди. Унинг ишончли вакили килиб Дилшодбек Тиллахўжаев тасдикланди.

Мухбиримизнинг айтишича, Дилшодбек Тиллахўжаев мажлис хужжатларини нотариусдан тасдиклатиб, уларни бугунок Округ сайлов комиссиясига топшириш учун харакат бошлаган. Аммо, Андижон вилояти ва водийнинг бошка вилоятларидан келаётган хабарларга кўра, хеч бир ерда сайлов комиссияси раисларини топиб бўлмаяпти, улар гўёки, Тошкентга бир кунлик семинарга чакирилган эмишлар. Раис йўгида эса, бирор ерда комиссиянинг котиби ва оддий аъзоси хужжатларни олишга журъат этмаяпти. Бу холатлар — Ўзбекистонда сайловлар, аввалгилари каби, мутлако конунсизлик атмосферасида ўтказилишининг илк далолатларидир.

16:30 — Яна бир «Бирлик»чининг номзоди учун кураш давом этмокда

17-чи Истиклол сайлов округидан мамлакат парламенти депутатлигига номзод, «Бирлик» Партияси Мархамат тумани ташкилоти раиси Мусажон Бобожоновнинг ишончли вакили Дилмурод Мухиддиновнинг билдиришича, кеча 22 октябрь куни ўтказилган Ташабускор гурух йигилишининг хужжатлари бугун нотариусдан тасдикланди. Соат кундуз 12 дан бери Дилмурод Мухиддинов ва унинг сафдошлари Асака шахрида сайлов комиссиясида хужжатларни топширишга харакат килмокдалар. Комиссия аъзолари эса, раисларининг йўклигини бахона килиш билан овора. Хали бу ишнинг натижаси хусусда маълумот олингани йўк.

15:00 — Шахрихонда «Бирлик»чини номзод кўрсатган сайловчиларга тазйиклар бошланди

15-чи Шахрихон сайлов округидан мамлакат парламенти депутатлигига номзод килиб кўрсатилган «Бирлик» Партияси фаоли Музафаржон Охуновнинг ишончли вакили Маматов Дилмуроднинг хабарига кўра, бугун 23 октябрь куни Округ сайлов комиссияси Ташабускор гурухни рўйхатга олиш хакидаги аризага жавоб бериши керак эди. Аммо, бир кун олдин, яъни 22 октябрь куни, вилоят хокими Бегалиевнинг топшириги бўйича, 15-чи Шахрихон сайлов округига вилоят ва туман хокимиятларининг вакиллари келиб, Ташабускор гурухнинг аъзолари билан бирма бир сухбат ўтказишган ва уларга турли тазйиклар ўтказишиб, йигилишда катнашмаганлиги хакида ариза ёзиб беришни талаб килишган. Каттик кўркитишлар натижасида 30 га якин одам хокимият вакиллари талаб килган аризани ёзиб беришган.

Бу вокеалардан кейин, Маматов Дилмурод, бугун эрталаб соат 9:00 да 15-чи Шахрихон сайлов округи комиссияси раиси Тошматов Абдуманнобнинг кабулига борганда, комиссия раиси Тошкентга кетгани билдирилди. Ташабускор гурухни рўйхатга олиш хакидаги аризага жавоб соат 17:00 гача берилажагини бир комиссия вакили билдирди.

Хозирда вилоят ва туман хокимияти вакиллари, Ташабускор гурух аъзолари билан «сухбат» ўтказишни давом этишмокда. Уларнинг максади янада кўпрок одамлардан мажлисда катнашмаганлиги хакида ариза йигиб олиш эканлиги аник.

 

22 Oct 2004

23:30 — Хукукнинг нархи – 30 минг сўм

Бугун 50-Хакан сайлов округидан Андижон вилоят кенгаши депутатлигига ва 22-Хартум сайлов округидан мамлакат праламенти депутатлигига номзод кўрсатиш учун Ташаббускор гурухининг йигилиши режалаштирилган эди. Маххаллий хокимият бу мажлисни ўтказтирмаслик учун кўлидан келган хамма нарсани килди. Масалан, 2 кун аввал Ташаббускор гурухи томонидан ёпиштирилган эълонлар участка инспектори Муроджон Каримов томонидан йиртиб чикилди.

Нима бўлса хам, бугун эрталаб, мажлис бошланадиган вактдан 1 соатча аввал, сайловчилар Андижон туман Хакан Кишлогидаги 21 мактаб биносига йигилабошладилар. Шу пайт Хакан милиция таянч пункти бошлиги, милиция майори Омонхонов Азизхон йигилиш катнашчиларига: «Хозир пахта компанияси кетаяпти, хаммангни камокка жўнатаман, 30 мингдан сўмдан жарима тўлайсанлар!» деб дўк урабошлади. Шунда йигилиш катнашчиларидан Огуллик махалласида яшовчи Абдуллаев Абдувохид ва Абдукаримов Абдухомидлар «Нега энди, бу конунга хилоф-ку!» — дея эътироз билдирадилар. Омонхонов уларнинг эътирозларига карамай дўк уришда давом этди. Шундок хам кўрка-писа йигилишга отланган фукаролар милиция майоорининг важохатидан кўркиб уйларига таркадилар.

Бир оздан кейин бу ерга мажлиснинг асос ташаббусчиси, «Бирлик»нинг Андижон тумани ташкилотининг раиси, хукук химоячиси Исроилжон Холдоров етиб келди ва милиция майоридан килган ишлари хусусида изох талаб килди. У эса, кулиб туриб, хазиллашгандим, дея жавоб берди. Шундай килиб, милиционернинг зўравонлиги ва сайловчиларнинг кўркоклиги туфайли мамлакат парламенти депутутлигига номзод кўрсатиш бўйича Ташаббус гурухининг мажлиси ўтказилмади. Мажлис ташкилотчилари мииционер устидан керакли жойларга шикоят килиб, адолат учун курашни давом эттиражакалрини билдирдилар.

Айни замонда, дўк-пўписалардан кўркмасдан мажлис еридан кетиб колмаган одамлар иштирокида вилоят Кенгаши депутатлигига номзод кўрсатиш йигилишини ўтказишга келишилди. Йўклама килинганда, мажлис кворуми учун етарли одам борлиги маълум бўлди. Шу 57 киши иштирокидаги мажлисда Андижон вилояти Кенгаши депутатлигига 50-чи Хакан сайлов округидан номзод килиб, аввал режалаштирилгандек, «Бирлик»чи Исроилжон Холдоров кўрсатилди.

Хуллас, дейди мухбиримиз, жуда катта кийинчиликлар билан бўлса хам, «Бирлик»нинг ташаббуси билан бошланган сиёсий кампания давом этмокда. Огир шартлар остида мухолифатчилар мавжуд хокимият билан курашишнинг конуний йўлларини ўрганмокдалар.

23:00 — «Озод дехконлар» сайлов майдонидан чекиндилар

Бугун «Озод дехконлар» партиясининг Сиёсий кенгаши матбуот анжумани ўтказиб, Ўзбекистонда парламент сайловларига нисбатан протест (норозилик) эълон килганини билдирди ва барчани мазкур акцияни кўллаб-кувватлашга чакирди. Партия Бош котиби Нигора Хидоятова хукумат билан тил топишиб бўлмаслиги, хукумат мисли курилмаган диктатура йўлидан бораётгани, унга нисбатан иктисодий санкция чоралари ўтказилиши лозимлиги хакида гапирди.

Матбуот конференцияси ўтказиш ва бу ерда ўз фикрларини билдириш хар кимнинг ва хар бир ташкилотнинг хакки. Лекин, «Озод дехконлар»нинг бугунги тадбирини тушиниш кийин, дейди мухбиримиз. Чунки, бу партия «Давра Кенгаши» доирасида сайловларда умумий номзодлар билан катнашиш, кайси партиядан бўлмасин кўрсатилган номзодларни кўллаб-кувватлаш хусусида зиммасига мажбуриятлар олган. Шу кунга кадар бу партиянинг вилоятлардаги вакиллари мухолифат номидан номзодлар кўрсатиш жараёнида фаол иштирок этмокдалар ва рахбарларининг ўзлари билан маслахатлашмасдан килаётган карорларига кулок солмокчи эмаслар. Демак, «Озод дахконлар» партиясида бу масала буйича жиддий ички келишмовчиликлар бор, улар якин орада партияни парчалаб юбориши мумкин.

Энди, матбуот конференциясининг ўзига кайтсак. У бошланаётган пайтдаёк, Фаргонадан ташриф буюрган икки мехмон провакоторликда айбланиб, конференциядан кувиб чикарилди. Бунинг устига, матбуот конференцияси эшиклар ичкаридан кулфланган холда ўтказилди. Буни ташкилотчилар хукумат «одам»ларидан химояланиш максадида килинганини билдирдилар.

Нигора Хидоятова бошка мухолиф партиялар катори ташаббускор гурухлари тузиш оркали парламентга номзодлар курсатиш йўлидан бориб, натижага эриша олмаганин, сайловларда катнашишга уриниш бефойда эканлигини айтди. Аммо ташаббус гурухларини тузишда махаллий хокимият томонидан кўрсатилган каршиликлар борасида конкрет далиллар, мисоллар келтира олмади. Хатто тўпланган имзолар борасида хам аник ракамлар айтгани йўк.

Ёзёвонлик фермер Зумрад Ходжаеванинг айтишича эса, Нигора Хидоятованинг номзодини кўллаб-кувватлаш борасида ташаббускор гурухи тузишга харакат килинган, хатто бунга бир кадар эришилган хам. Бирок сўнгги паллада бу харакатларни Хидоятованинг ўзи чиппакка чикарган, яъни ташуббускор гурух аъзолари билан учрашувларга бормаган. Хидоятованинг ўзи бу холатни тўгри эканлигини тан олиб, буни ўзининг хаётини хатарга кўймасликка карор килгани билан изохлади.

Булардан ташкари матбуот конференциясида яна бир хато тенденцияни кўриш мумкин эди. Авваллари хам Марат Зохидов ва Михаил Арздиновларни хукумат одамлари деб коралаб келган «Озод дехконлар» рахбарлари, , энди бу каторга, хеч бир асоссиз, «Эзгулик» жамиятининг раиси Васила Иноятовани хам кўша бошладилар. «Озод дехконлар» рахбариятининг бундай партзанчилиги мухолифатнинг келажагига тахдид соладиганга ўхшайди.

22:00 — Яна бир «Бирлик»чи депутатликка номзод бўлди

Бугун Андижоннинг Мархамат туманида Ўзбекистон Олий Мажлисининг Конунчилик палатаси депутатлигига номзод кўрсатиш бўйича сайловчилар Ташабус гурухининг йигилиши бўлди. Мархамат туманининг Юкори Равот кишлогида 531 киши иштирокида ўтказилган мажлисда Мусажон Бобожонов 17-чи Истиклол сайлов округидан депутатликка номзод этиб сайланди. Унинг ишончли вакили этиб тайинланган Дилмурод Мухиддиновнинг мухбиримизга билдиришича, бу округга Мархамат ва Асака туманлари киради.

1-2 кун ичида хамма керакли хужжатлар нотариус оркали тасдикланиб, Округ сайлов комиссиясига топширилади.

Шуни алохида таъкидлаш лозимки, Мусажон Бобожонов»Бирлик» Партиясининг Мархамат туман ташкилоти раисидир. Унинг номзодини кўрсатувчи Ташаббус гурухи «Давра Кенгаши»га кирувчи ташкилотларнинг вакиллари иштирокида тузилган. Шу сабабли, унинг номзоди учун хамма мухолиф партиялар ва хукук химоячилари курашадилар.

9:00 — Ўзбекистонда сайлов ташвишлари

Ўзбекистондаги 5 та «чўнтак» сиёсий партияларидан 3 таси — Ўзбекистон Халк-демократик партияси, «Фидокорлар» миллий-демократик партияси хамда Тадбиркорлар ва ишбилармонлар партиясига Олий Мажлиснинг Конунчилик палатаси депутатлари сайловида катнашиш учун Марказий сайлов комиссияси (МСК) томонидан аллакачон ижозат берилган эди. Имзо варакаларини текшириш бўйича ички ишлар, адлия органлари ва ахолини рўйхатга олувчи муассасаларнинг мутахассисларидан иборат ишчи гурухнинг ижобий хулосасига мувофик кеча «Адолат» социал-демократик ва Миллий тикланиш партиялари хам шундай ижозат олди.

21 октябрь куни МСКнинг Матбуот марказида ўтказилган, МСК раиси Бўритош Мустафоев катнашган матбуот анжуманида мухбирлардан бири унга бу партияларнинг 50 минглик имзо варакаларида нуксонлар (сохта имзолар) аниклангани билан кизикиб савол берди. Бўритош Мустафоевнинг айтишича, конун 10 % гача сохта имзолар бўлишига йўл кўйгани холда юкорида номлари айтилган партияларнинг имзо варакаларида 4–7 % чамасида нуксонлар аниклаган. МСК раиси 50 мингнинг устидаги ортикча имзолар бу фоизлар ўрнини ёпиб кетишини таъкидлади.

Сайловчилар ташаббускор гурухларининг ваколатли вакиллари, МСК раисига кўра, 24 октябрга кадар хужжат ва аризаларини округ комиссияларига топшира олишлари керак. Округ комиссиялари хужжатлар кабул килингандан эътиборан 5 кун ичида ташаббускор гурухларни рўйхатга олиш хакида карор кабул килади. Бунинг маъноси — уларга кўрсатган номзодини сайловчиларнинг кўллаб-кувватлаши хакида 5 минг имзо тўплаш учун рухсат берилди, демакдир. Ёки, бўлмаса, ташаббускор гурух округ комиссиясининг раддия карорини олади ва ўйиндан чикиб кетади.

Худо ёрлакаб, имзо тўплаш учун рухсат ололган ташаббускор гурух имзо варакаларини, МСК карорига мувофик (бу хакда 16 сентябрдаги хабарга каранг), 13 ноябргача округ сайлов комиссиясига топширишга улгуриши лозим (имзо варакаларида сайловчининг шахсий имзосидан ташкари унинг тугилган йили, яшаш манзили, паспортининг серияси ва тартиб раками хам кўрсатилиши шарт).

Шунингдек, матбуот анжуманида Вазирлар Махкамасининг раиси Ислом Каримов давлат бюджетидан партияларнинг сайловолди кампанияси учун 3 млрд. 390 млн. сўм ажратгани, хар бир номзод учун 710 минг сўм сарфланиши маълум килинди.

 

21 Oct 2004

17:00 — «Бирлик» рахбарларидан бири мамлакат парламенти депутатлигига номзод бўлди

«Бирлик» Партияси раисининг ўринбосари Исмоил Дадажонов бугун Кўконда бўлиб ўтган сайловчиларнинг Ташббус гурухи мажлиси томонидан 86-чи Кўкон округи бўйича Олий Мажлис Конунчилар Палатаси депутатлигига номзод килиб кўрсатилди. Айни мажлисда партия раисининг бошка ўринбоасари Хамдам Сулаймонов Фаргона вилояти Кенгаши депутатлигига номзод бўлди.

Бу мажлиснинг тайёрланиши ва ўтказилиши осон кечмади, деб хабар беради махаллий мухбиримиз. Бир хафтача аввал Ташаббус гурухининг мажлиси учун бир «Тўй уйининг» зали кираланган эди. Аммо, куни кеча унинг эгаси хокимиятдагиларнинг тазйики остида ўз мажбуриятидан воз кечди. Тушуббус Гурухи ташкилотчилари дархол бошка жой излашга киришдилар. Нихоят, шахарнинг энг катта залига эга бўлган «Хамза» театри рахбарияти мажлисга жой беришга карор килди. Ташаббус гурухи жойнинг кирасидан ташкари театрнинг электр энергияси бўйича карзини бир кисмини тўлайдиган бўлди, шахар электр тармоклари хизмати эса, узиб кўйилан электр энергиясини улади.

Аммо, бугун белгиланган вактда (соат 14 да) мажлисга келган сайловчилаар «Театр биноси ремонтга ёпилди» эълонига дуч келдилар. Хамдам Сулаймонов дархол Тошкентга, Марказий Сайлов Комиссиясининг ходими Низомиддин Нурматовга телефон килиб, бу масалага аралашишни ва сайловчиларнинг хукукларини химоя килишда ёрдам беришни сўради. Бир оздан кейин масала хал бўлди. Маълум бўлишича «Марказий Сайлов Комиссиясининг раиси Бўритош Мустафоев – вилоят хокими – шахар хокими» телефон кўприги ишлаган ва сайловчилар мажлисини Хамза театрининг ховлисидаги очик амфитеатрда ўтказишга рухсат берилган.

«Мажлисда 600 дан ортик сайловчи катнашди, — деди мухбиримизга Хамдам Сулаймонов. – Аммо, расмий рўйхатга паспорти билан келган 517 кишининг исмини киритдик. Аввал, 86-чи Кўкон округи бўйича мамлакат парламенти депутатлигига Исмоил Дадажоновнинг номзоди тасдиклангач, йигилганларнинг асосий кисми иштирокида Фаргона вилояти Кенгаши депутатлигига 10-чи Фуркат сайлов округи бўйича менинг номзодим кўрсатилди ва тасдикланди».

Бу мажлиснинг хужжатлари дархол нотариусдан тасдикланиб, соат 16:30 да 86-чи Округ сайлов комиссиясига олиб келинди, деб давом этади мухбиримиз. Аммо, сайлов комиссяси берк, гаплашадиган одам йўк экан. Шу дакикаларда Ташаббус гурухининг рахбарлари Тошкентга телефон килиб, масалани хал килишга интилмокдалар.

Вашингтондан бу ерга телефон килган «Бирлик» рахбари Абдурахим Пўлат ўз сафдошларини, кичкина бўлса хам, биринчи галаба билан табриклади.

15:00 — Сайловга чикиш-чикмаслик — ўз хохишингиз

«Сайловда иштирок этиш хукукми ёки мажбуриятми?» «Халк сўзи» газетасининг бугунги сонида шу сарлавха билан макола босилган. Макола Австрия, Бельгия, Болгария, Италия, Миср, Туркия каби давлатлардагидан фаркли равишда «мамлакатимизда сайловчиларнинг овоз бериш эркинлиги конун билан кафолатланган»лигини эслатади. Конунга кўра, «овоз беришда иштирок этиш хар бир сайловчининг эркин иродасига боглик.»

Хакикатда, баъзи давлатларнинг конунларида сайловда иштирок этиш одамнинг ўз хохишига боглик эканлиги ёзилмаган. Аксинча, «овоз бериш» маълум маънода мажбуриятга айлантирилган. Масалан, Туркияда сайловга катнашмаган одам тахминан 4 доллар жарима тўлаши керак. Аммо, Туркияни яхши билган мухбиримизнинг билдиришича, Туркияда сайловлардан катнашиш ўртача 80 фоиз атрофида бўлса хам, бирон марта сайловга катнашмаган одамдан амалда «жарима» олинмаган.

«Халк сўзи» газетасининг максади, аслида, ўзбекларга сайловга боириш ихтиёрий эканлигини эслатиш эмас. Чунки, хамма дикатураликларда бўлгани каби Ўзбекистонда хам бу каби тадбирларга иложи борича кўп одамни жалб килиш «мажбуриятга» айлантирилган. Шундай экан, бу маколанинг максади нима?

Ўзбекистондаги сайловларнинг эркин эмаслигини таъкидлаган мухолифат уларни байкот килишга чакириши мумкин. Баъзи партиялар бундай максадларини эълон хам килиб бўлдилар. Марказий сайлов комиссиясининг раисига «мухолифат партиялари иштирок этмаган сайловнинг канчалик одил ва демократик бўлиши» хакида саволлар берилишга бошланди. Мухолифатнинг сайловларни бойкот килишига доир саволлари хам ўртага чикиши, улар давлат ва хукумат рахбарларига хам берилажагини тахмин килиш кийин эмас. Хозирги хокимиятни эгаллаб турганлар бу саволларга жавоб беришга хозирланаётганга ўхшайди. Жавоб хокимиятнинг рупори бўлмиш «Халк сўзи» газетасидагидек бўлади: «Сайловга истаган чикади, истамаган чикмайди».

Демак, мухолифат номзодларисиз ўтадиган сайловга чикмаса хам бўлаверади. Энди бу — сизнинг хохишингиз.

8:00 — БМТнинг Тошкентдаги ваколатхонаси олдида пикет намойиши

Хукук химоячиларининг хабарига кўра, кеча, 20 октябрда БМТнинг Тошкентдаги ваколатхонаси биноси олдида Ўзбекистонда фукароларнинг сиёсий ва бошка инсоний хукуклари бузилаётганидан БМТни вокиф килиш учун пикет намойиши ўтказилди. 25 чамасида киши катнашган бу норозилик намойишидаги хукук химоячиларининг плакатларида фукароларни мухолиф номзодларсиз ўтадиган сайловларда катнашмасликка даъват этувчи, республикадаги мухолиф партияларни рўйхатга олишни талаб килувчи ёзувлар бор эди.

Намойишда Кашкадарёдан келган 10 нафарча фукаро (уларнинг ярмидан кўпи аёллар эди) бахорда Тошкент ва Бухорода бўлган портлашларга алокадорликда айбланиб, ўз якинларининг нохак камокка олингани, бугунги кунда улар устидан адолатсиз суд жараёнлари бораётгани ва огир жазо хукмлари чикарилиши эхтимолидан хавотирдаликларини билдирдилар ва бу айбсиз айбдорларнинг сўзсиз озод этилишини талаб килдилар.

Ваколатхона ходимларидан хеч ким пикетчилар олдига чикмади. Пикет бир ярим соатга якин давом этди ва тинч ўтди.

 

20 Oct 2004

23:30 — «Бирлик» депутатликка номзодларини кўрсатишни бошлади

Бир неча ойдан бери мухолифат партияларининг «Давра Кенгаши» доирасида олиб борилаётган сайловларга тайёрланиш кампанияси ўз натижаларини беришга бошлади. Мухибиримизга бугун маълум бўлишича, «Давра Кенгаши»нинг Андижонлик фаолари Олий Мажлиснинг Конунчилар Палатаси депутатлигига 15-чи Шахрихон сайлов округидан номзод кўрсатиш бўйича Ташаббус Гурухининг мажлисини 16 октябрь куни ўтказишган. Аммо, мажлиснинг хужжатлари Округ сайлов комиссиясига топширилмагунча, бу хусусда расмий хабар таркатмасликка келишишган.

Нихоят, 19 октябрда хужжатлар Округ сайлов комиссиясининг раиси Абдуманноб Тошпўлатовга тилхат олиб топширилибди.

Ташаббус Гурухининг 16 октябрдаги йигилиши Шахрихон шахри «Тез ёрдам» муассасасининг мажлислар залида ўтказилди, 330 сайловчи катнашган мажлис ахли Олий мажлиснинг Конунчилар Палатаси депутатлигига номзод килиб, шу муассасанинг Бош врачи, «Бирлик» Партиясининг фаоли Музаффар Охуновни кўрсатди, дейди номзоднинг ишончли вакили Дилмурод Махматов. Унинг айтишича, Округ сайлов комиссяси 5 кун ичида хужжатларни кўриб чикиб, Ташаббус Гурухини рўйхатга олиши керак. Сўнгра шу округдаги сайловчиларининг камида 8 фоизидан ушбу номзодни кўллаб кувватлаш бўйича имзо йигишга бошланади.

 

19 Oct 2004

 

9:30 — Андижонда сайлов конунлари бузиляпти

Кеча «Давра кенгаши» координатори, «Бирлик» Партиясининг Андижон вилоят ташкилоти раиси Акбаржон Орипов, унинг ўринбосари, Демократик ташаббуслар маркази вилоят бўлими раиси Дилшодбек Тиллахўжаев ва «Бирлик» Партиясининг Андижон туман ташкилоти раиси Исроилжон Холдоровлар вилоят сайлов комиссиясига бордилар. Уларни бу ерга келтирган муаммо куйидаги эди.

Андижон туманида тузилган сайловчиларнинг Ташаббус гурухи Хакан сайлов округидан Исроилжон Холдоровни вилоят кенгаши депутатлигига номзод килиб кўрсатиш борасидаги хужжатларни 16 октябрь куни Вилоят сайлов комиссиясига топширмокчи бўлганда, Комиссия котиби Махаммадкодир Кўчкаров уларни олишни истамаган экан.

18 октябрь куни Махаммадкодир Кўчкаров юкорида номлари зикр этилган кишиларни кабул килди ва Марказий сайлов комиссиясининг 2004 йил 15 сентябрдаги 197-сонли карорига кўра, ташаббус гурухларни рўйхатдан ўтказиш муддати 17 октябргача белгиланганлигини айтди. Бундан буён Ташаббус гурухлари тузиш мумкин эмасмиш.

Акбаржон Орипов ёзма маълумот беришни сўраганда, Кўчкаров рад жавобини берди. Шундан сўнг Кўчкоровга ёзма равишда мурожаат килинди. Аммо, Кўчкаров уни кабул килишдан бош тортди.

«Бирлик»чилар бу холатга янада аниклик киритиш учун 12- Андижон сайлов округига боришди. Бирок Округ сайлов комиссияси жойлашиши керак бўлган «Андижон енгил саноат политехника касб-хунар коллежи»да хеч кимни топиб бўлмади. Бу ерда «Хамма пахтага кетган» деган ёзувдан бошка хеч нарса йўк эди.